xoves, 1 de febreiro de 2018

Programa Febreiro_2018ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Febreiro 2018


 • Curso: Aula Idiomas: Inglés____Continuación____ BT_CeMIT (Ortigueira)________ 22862
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Servizo: Aula Idiomas: Inglés _ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 19 de Octubro do 2017 ó 26 de Abril do 2018 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 28 horas (4 horas Febreiro)
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 8 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT


 • CURSO: Educar en Tecnoloxía_____Continuación___ BT_CeMIT (Celanova)______ 23740
Servizo: Programación (móbiles, scratch, etc. ). Nivel Medio
Alcume: Educar en tecnoloxía
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Data da realización: 30 de Xaneiro, 1 e 6 de Febreiro do 2018
Horario: 10:30 a 12:30 horas
Duración: 6 horas totais (4 horas Febreiro)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova e transmitido por Videoconferencia a outras aulas CeMIT que forman parte da iniciativa Banco de Tempo interesadas en seguir a actividade formativa.
Aulas inscritas (BTCeMIT): CeMIT Boiro, CeMIT Cuntis, CeMIT Ortigueira, CeMIT Fisterra, CeMIT Següeiro-Oroso, CeMIT As Pontes e CeMIT Santa Comba.
Descrición: Curso para adultos onde coñeceremos ferramentas que dun xeito entretido introducirán os máis novos nas habilidades que precisaranse nos postos de traballo dun futuro. Aprenderemos os conceptos básicos destas aplicacións e com transmitilos para enxertar a curiosidade nestas materias nas rapazas e rapaces.
Obxectivo: O impartir esta actividade pretendemos difundir algunhas das ferramentas que poden empregarse para formar os máis cativos en novas tecnoloxías. Empregando os gustos en videoxogos, internet, debuxar, dispositivos móbiles....dos máis pequenos consegueremos que se interesen por actividades que desenrolarán o pensamento analítico polo que tamén o pensamento crítico a hora de levar a cabo os pequenos proxectos e como calquera traballo feito por un mesmo axuda a fortalecela autoestima e mellorala tolerancia e a frustración o traballar en gran grupo apoiándose nos compañeiros e elaborando diferentes estratexias de traballo.
Ferramentas: As ferramenta que empregaremos neste curso son: ● Lightbot: un pequeno videoxogo co que poderán iniciarse na programación. ● Scratch: unha aplicación web na que crear os seu propios videoxogos. ● App Inventor: aplicación web que permite crear aplicacións para moviles. ● Reciclaxe de compoñentes: veremos uns exemplos doados nos que poderemos crear pequenos robots empregando compoñentes procedentes da reciclaxe.
Colabora: Escola tecnolóxia Escolabs.
Docente: Manuel Montesinos Miguélez
Destinatarios: País, nais, tutores, formadores, xóvenes, e cidadanía en xeral interesada na temática.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT


 • Curso: Aprende a manexar o teu móbil” _____________________________________ 23843
Alcume: Aprende a manexar o teu móbil. 23843
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 2 ó 23 de Febreiro do 2018 (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 30 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Colabora: Asociación Amas de Casa Ilduara, do Concello de Celanova
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara, e mulleres en xeral ata cubrir aforo.
Guión:1. Introdución 2. Tipos de dispositivos móbiles 3. Plataformas de dispositivos móbiles 4. Aplicacións e uso na vida cotiá 5. Configuración inicial dun dispositivo Android 6. Características e ferramentas do sistema operativo 7. Deseños de apps 8. Uso básico do dispositivo (Teléfono e contactos; Acceso a Internet; Cámara e álbum de fotos) 9. Localización, instalación e configuración de apps 10. Xestos e comandos de voz 11. Acceso á nube para o almacenamento de información 12. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas 13. Redes sociais 14. Geolocalización 15. Correo electrónico 16. Publicidade nas aplicacións 17. Virus/Antivirus nos dispositivos 18. Copias de seguridade. Recuperación de datos 19. Desinstalar apps e borrar arquivos 20. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Prazas: 16 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada (Asociación Amas de Casa Ilduara)


 • O Etiquetado dos produtos
  CHARLA: O Etiquetado nos produtos de consumo___________________ 23790
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Data da realización: 5 de Febreiro de 2018
Horario: 11:00 a 12:30 horas
Duración: 1,5 horas
Sistema: Videoconferencia dende Escola Galega de Consumo
Destinatarios: Cidadanía en xeral con interés na temática a seguir
Temática: Nesta actividade explicaranse, dun xeito sinxelo e práctico, as distintas partes xerais e obrigatorias do etiquetado de calquera produto que se comercialice. Diferenciando as partes obrigatorias específicas segundo a tipoloxía do produto: tecnoloxía, alimentación, xoguete e téxtil. Explícase a información facultativa do etiquetado: as partes non obrigatorias que indican algunha característica do produto ou do seu envase.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: Folla de Cálculo II (Avanzado). LibreOffice Calc” __________________ 23858
Alcume: Folla de Cálculo II (Avanzado). LibreOffice Calc. 23858
Servizo: Folla de Cálculo II (Avanzado). Nivel Avanzado
Tipoloxía: Ofimática
Data da realización: Dende o 6 de Febreiro ó 8 de Marzo do 2018 (Martes e Xoves)
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 27 horas totais (21 horas Febreiro)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Usuarios menores de 55 anos desempregados, en activo ou autónomos con necesidade de alcanzar un nivel avanzado no manexo das follas de cálculo.
Contidos: Libro e follas múltiples. Creación de plantillas. Enlaces a datos de distintas follas. Fixar datos en celdas. Formato de celdas. Bloquear e protexer celdas e follas. Hiperligazóns. Manexo avanzado de gráficos de barras e liñas. Cambio de datos no orixen e nas series para os gráficos. Lendas e títulos en gráficos. Funcións condicionáis e lóxicas. Anidamento de funcións. Ordenación de datos. Importación de datos. Filtros. Táboas dinámicas.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: Uso básico dos Smartphones” ________________________________________ 23859
Alcume: Uso básico dos Smartphones. 23859
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 7 ó 27 de Febreiro do 2018 (Luns, martes, mércores e xoves)
Horario: 10:30 a 12:30 horas
Duración: 24 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas maiores de 70 anos sen ou con escasos coñecementos e destrezas no manexo dun teléfono intelixente.
Guión: Uso básico do dispositivo; Configuración inicial dun dispositivo Android. (Pantalla, sonidos e notificacións). Teléfono e contactos; Cámara e álbum de fotos. Aplicacións e uso na vida cotiá: Localización, instalación e configuración de apps. Correo electrónico. Geolocalización. App WhatsApp (Completo). Desinstalar apps e borrar arquivos. Acceso a Internet (uso de datos e conexión wifi). Búsqueda de información na Internet.
Prazas: 12 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
***Observacións: Luns 19 de Febreiro reportaxe TVG, programa “Galicia Viva” nº 73
 • CHARLA: “Faite dixit@l e tramita nun clic - Rexistro de Entidades Deportivas” ______________________________________________________________ 23920
Tipoloxía: Administración Electrónica: eAdministración
Temática: Xestión online na Sede Electrónica para entidades deportivas
Data da realización: Venres, 9 de Febreiro de 2018
Horario: 12:00 a 13:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Responsables dos clubes deportivos galegos para facilitarlle a actuación telemática dos seus datos no Rexistro de Entidades Deportivas.
Prazas: 10 prazas
Sistema: Por videoconferencia dende o Centro Demostrador TIC en Santiago de Compostela e presencial na aula CeMIT de Celanova
Descrición: Xornada práctica sobre o funcionamento da Sede Electrónica da Xunta de Galicia e a presentación por medios electrónicos que teñen que realizar máis de 8.500 entidades deportivas de Galicia antes do 18 de febreiro, para respostar a un emprazamento da Secretaría Xeral para o Deporte, sobre a necesaria actualización da inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas.
Obxectivos: Facilitar as nocións básicas sobre o funcionamento da sede electrónica, clarexar posibles dúbidas, difundir os servizos dispoñibles na sede e indicar as canles para obter máis información en caso de que precisen durante a realización da xestión. Ademáis do emprego dos diversos mecanismos de identificación e sinatura admitidos por dita Seda Electrónica – incluído o sistema de usuario e clave Chave365
Estado de peche: Actividade Aberta • Curso: Módulo I: Iniciación a Informática e a Internet____________________ 23935
Alcume: Módulo I: Iniciación a Informática e a Internet_23935
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel básico
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización: Dende o 26 de Febreiro ó 16 de Marzo do 2018 (Luns, martes, mércores e xoves)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 27 horas (6 horas Febreiro)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Xubilados e prexubilados sen coñecementos e destrezas no uso das Tics
Guión: I. Acender e apagar correctamente o ordenador II. Manexar o rato e teclado con soltura III. Familiarizarse co entorno de traballo e as ventás do Sistema Operativo IV. Aprender a xestionar arquivos e cartafoles (crear, eliminar, copiar, …) V. Copiar un documento nunha unidade extraíble (disquete, memoria USB) VI. Crear, editar e/ou imprimir un documento cun editor de textos
Prazas: 12 prazas
Estado de peche: Actividade Aberto
 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 23844
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 28 de Febreiro de 2018
Horario: 13:00 a 14:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.
FEBREIRO

Número de actividades rexistradas: 2 actividades en continuación e 7 actividades novas
Horas totais de formación: 93 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 67 horas
Novos altas de usuarios Rexistrados: 15 altas

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers