venres, 31 de xullo de 2015

Programa Agosto_2015


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
AGOSTO 2015

ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN


 • Curso: Taller de informática para menores” _ Cativos 8-14 anos
Tipoloxía: Formación dixital básica.
Servicio: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Data da realización: Dende o 03 ó 21 de Agosto
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Descrición: Actividade para menores na que ademáis de divertirse coas Tics, veránse contidos de interés e estudiaranse as posibilidades de diferentes programas informáticos que serán útiles para este colectivo nun futuro.
Contidos: “Ocio na rede, mecanografía adaptada a menores, búsqueda de información na Rede, Redes Sociais, Seguridade na Rede, correo electrónico, Retoque de fotografías, multimedia (imaxe, audio e vídeo), Ofimática en Software Libre (Calc, Writer, Impress), Axilidad mental e Intelixencia emocional e social, creatividade”
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 8 e os 14 anos.
Prazas: 17 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • Charla: “Asegúrate na Rede” ( Menores 8_16 )
Tipoloxía: Seguridade Tic básica
Data da realización: 14 de Agosto
Horario: 11:00 a 13:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Presencial aula CeMIT Celanova
Poñentes: Parella da Garda Civil pertencentes o Grupo de Delitos Telemáticos da Garda Civil (GDT)
Descrición: Charla informativa sobre o uso seguro da internet por parte dos menores, na que o obxectivo principal e dar a coñecer os perigos cos cales se encontran os usuarios a hora de navegar pola Internet, entrar en chats ou utilizar unha Rede Social sen unha previa configuración da privacidade. Abordaranse os principais riesgos que corren os menores como son o ciberbulling (acoso entre menores), grooming (acoso dunha persoa adulta a un menor), ou o sexting (envío de imaxes sexuais).
Destinatarios: Menores con idade comprendida entre os 8 e 16 anos de idade
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Curso: Enredando coas Tics” _ Cativos 4_8 anos
Tipoloxía: Formación dixital básica
Servicio: Iniciación a informática para menores. Nivel básico.
Data da realización: Dende o 24 ó 31 de Agosto
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 17 horas
Descrición: Xornada formativa para menores con idade comprendida entre os 4_ 8 anos, coa que se pretende formar aos máis pequenos no uso dun ordenador interactuando nas pantallas dos diferentes xogos, introducindo datos mediante o uso do teclado e o ratón, adquirindo así destrezas no seu manexo sen percatarse.
Destinatarios: Cativos con idade entre os 4 e 8 anos.
Prazas: 16 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Charla: “Entrega de Certificados de Asistencia á xornadas formativas na aula CeMIT” (Para menores)
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Data da realización: 31 de Agosto
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial aula CeMIT Celanova
Poñentes: Alcalde do Concello de Celanova, Jose Luis Ferro Iglesias e a responsable da aula CeMIT , Laura Fernández Álvarez.
Descrición: Jose Luís Ferro Iglesias en calidade de Alcalde do Concello de Celanova, fará entrega dos Certificados de Asistencia ós menores que asistiron os cursos de formación que se levaron a cabo na aula CeMIT durante os meses de Xullo e Agosto.
Destinatarios: Menores con idade comprendida entre os 4 e 14 anos de idade.
Prazas: 27 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

mércores, 1 de xullo de 2015

Programa Xullo_2015ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
XULLO 2015ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN • Curso: Ofimática en Software Libre: Base(nivel avanzado) -------Continuación
Tipoloxía: Ofimática en Software Libre
Data da realización: Dende o 22 de Xuño ó 17 de Xullo
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 50 horas
Descrición: Curso sobre as bases de datos en Software Libre, co programa LibreOffice Base.
Programa: Explicar a necesidade de elaborarmos bases de datos para organizarmos a información e acelerarmos a localización da información que nos interesa atopar. Identificar que datos deben ser almacenados. Planificar a estrutura da base de datos. Manexar táboas. Manexar consultas. Manexar formularios. Manexar informes.
Destinatarios: Xóvenes desempregados con idade comprendida entre os 25 e 45 anos de idade
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: “Creatividade en contextos profesionais”. BT_CeMIT --------- Continuación
Tipoloxía: Innovación Social
Data da realización: Dende o 29 de Xuño ó 02 de Xullo
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Oroso e presencial aula CeMIT Celanova
Descripción: Competencias a desenvolver: Pensar de modo práctico e saber facer exercicios de pensamento activo para coñecer cáles son as boas ideas (aquelas que se poden converter en accións) e cáles son as malas ideas (aquelas que non se poden levar a cabo). Saber converter as boas ideas en ideas mellores (aquelas que son capaces de ter vida propia e impacto persoal e social).
Obxectivos da aprendizaxe: Dispoñer dunha orientación clara para a produción de ideas. Tomar conciencia de cómo estruturamos internamente as nosas experiencias. Asumir a imaxinación como unha tecnoloxía útil. Aprender mediante a estimulación a pensar mellor, pensando o mellor. Identificar os diferentes perfís de pensamento. Coñecer técnicas de produción masiva de ideas en períodos curtos de tempo. Aprender técnicas de escenificación e visualización de futuros. Controlar o proceso de xeración e selección de ideas. Coñecer e aplicar mecanismos de resolución de problemas. Identificar mediante a práctica algúns dos mecanismos de asociación e as conexións do procedemento creativo. Coñecer os mecanismos de control do proceso creativo. Explicar e comprender a relación entre a creatividade e a innovación, identificando as fontes desta.
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: “Intelixencia emocional e social”. BT_CeMIT
Tipoloxía: Innovación Social
Servicio: Innovación social. Nivel Medio
Data da realización: Dende o 06 ó 09 de Xullo
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Oroso e presencial aula CeMIT Celanova
Competencias a desenvolver: Recoñecer as propias emocións como potenciais de mellora persoal e profesional (aquelas que son capaces de ter impacto persoal e social). Manexar a forza das emocións para converter á súa potencialidade nunha realidade aplicable.
Obxectivos da aprendizaxe: Adquirir as competencias emocionais necesarias para o desenvolvemento dunha propia intelixencia emocional e social. Manexar os instrumentos básicos para saber canalizar as emocións propias nas relacións cos demais. Adquirir estratexias, habilidades e a metodoloxía necesaria para potenciar a intelixencia emocional a partires da interactividade grupal. Adquirir as ferramentas necesarias para a implementación da intelixencia emocional en ámbitos profesionais concretos.
Temario: Paseo pola mente emocional. O cultivo da intelixencia emocional. A intelixencia emocional no traballo. A intelixencia social.
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: Diversión na Rede” _ Cativos 4-8 anos
Tipoloxía: Iniciación a informática para menores.
Servicio: Iniciación a informática. Nivel básico
Data da realización: Dende o 13 ó 24 de Xullo
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 30 horas
Descrición: Ludoteca de verán para cativos con idade comprendida entre os 4 e 8 anos de idade. O principal obxectivo destas xornadas parte de ensinarlles aos máis pequenos da casa que divertíndose coas coas novas tecnoloxías adquiren coñecementos e destrezas na manexo dun computador sen percatarse. Usar o ratón, o teclado e interactuar coas diversas pantallas dos xogos son un exemplo.
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 4 e os 8 anos.
Prazas: 14 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: “Ferramentas 2.0 para o traballo colaborativo”. BT_CeMIT
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC.
Servicio: Outras Ferramentas TIC. Nivel medio.
Data da realización: Dende o 27 ó 30 de Xullo
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ames e presencial aula CeMIT Celanova
Obxectivos da aprendizaxe: Coñecer ferramentas na nube que faciliten o traballo en equipo.
Temario: https://prezi.com/7qge1i6qp-1p/ferramentas-web-20/ Coordinamos axendas con google Calendar. Concretamos unha data para reunións con Need to meet. Asignamos tarefas con Todoist e/ou Wunderlist. Creamos e editamos documentos con google Drive. Recursos para videoconferencia: Google hangouts.
Destinatarios: Público en xeral, será necesario que os/as asistentes teñan creada con anterioridade unha conta de correo electrónico de Gmail.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: Recicla os teus recordos”.
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Servicio: Edición e montaxe de vídeo. Nivel medio.
Data da realización: 27, 29 e 31 de Xullo
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 9 horas
Descrición: Como converter as cintas VHS a DVD utilizando un adaptador dixital analóxico
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir cuns mínimos coñecementos de informática básica.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers