venres, 31 de xullo de 2015

Programa Agosto_2015


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
AGOSTO 2015

ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN


 • Curso: Taller de informática para menores” _ Cativos 8-14 anos
Tipoloxía: Formación dixital básica.
Servicio: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Data da realización: Dende o 03 ó 21 de Agosto
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Descrición: Actividade para menores na que ademáis de divertirse coas Tics, veránse contidos de interés e estudiaranse as posibilidades de diferentes programas informáticos que serán útiles para este colectivo nun futuro.
Contidos: “Ocio na rede, mecanografía adaptada a menores, búsqueda de información na Rede, Redes Sociais, Seguridade na Rede, correo electrónico, Retoque de fotografías, multimedia (imaxe, audio e vídeo), Ofimática en Software Libre (Calc, Writer, Impress), Axilidad mental e Intelixencia emocional e social, creatividade”
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 8 e os 14 anos.
Prazas: 17 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • Charla: “Asegúrate na Rede” ( Menores 8_16 )
Tipoloxía: Seguridade Tic básica
Data da realización: 14 de Agosto
Horario: 11:00 a 13:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Presencial aula CeMIT Celanova
Poñentes: Parella da Garda Civil pertencentes o Grupo de Delitos Telemáticos da Garda Civil (GDT)
Descrición: Charla informativa sobre o uso seguro da internet por parte dos menores, na que o obxectivo principal e dar a coñecer os perigos cos cales se encontran os usuarios a hora de navegar pola Internet, entrar en chats ou utilizar unha Rede Social sen unha previa configuración da privacidade. Abordaranse os principais riesgos que corren os menores como son o ciberbulling (acoso entre menores), grooming (acoso dunha persoa adulta a un menor), ou o sexting (envío de imaxes sexuais).
Destinatarios: Menores con idade comprendida entre os 8 e 16 anos de idade
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Curso: Enredando coas Tics” _ Cativos 4_8 anos
Tipoloxía: Formación dixital básica
Servicio: Iniciación a informática para menores. Nivel básico.
Data da realización: Dende o 24 ó 31 de Agosto
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 17 horas
Descrición: Xornada formativa para menores con idade comprendida entre os 4_ 8 anos, coa que se pretende formar aos máis pequenos no uso dun ordenador interactuando nas pantallas dos diferentes xogos, introducindo datos mediante o uso do teclado e o ratón, adquirindo así destrezas no seu manexo sen percatarse.
Destinatarios: Cativos con idade entre os 4 e 8 anos.
Prazas: 16 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Charla: “Entrega de Certificados de Asistencia á xornadas formativas na aula CeMIT” (Para menores)
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Data da realización: 31 de Agosto
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial aula CeMIT Celanova
Poñentes: Alcalde do Concello de Celanova, Jose Luis Ferro Iglesias e a responsable da aula CeMIT , Laura Fernández Álvarez.
Descrición: Jose Luís Ferro Iglesias en calidade de Alcalde do Concello de Celanova, fará entrega dos Certificados de Asistencia ós menores que asistiron os cursos de formación que se levaron a cabo na aula CeMIT durante os meses de Xullo e Agosto.
Destinatarios: Menores con idade comprendida entre os 4 e 14 anos de idade.
Prazas: 27 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

mércores, 1 de xullo de 2015

Programa Xullo_2015ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
XULLO 2015ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN • Curso: Ofimática en Software Libre: Base(nivel avanzado) -------Continuación
Tipoloxía: Ofimática en Software Libre
Data da realización: Dende o 22 de Xuño ó 17 de Xullo
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 50 horas
Descrición: Curso sobre as bases de datos en Software Libre, co programa LibreOffice Base.
Programa: Explicar a necesidade de elaborarmos bases de datos para organizarmos a información e acelerarmos a localización da información que nos interesa atopar. Identificar que datos deben ser almacenados. Planificar a estrutura da base de datos. Manexar táboas. Manexar consultas. Manexar formularios. Manexar informes.
Destinatarios: Xóvenes desempregados con idade comprendida entre os 25 e 45 anos de idade
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: “Creatividade en contextos profesionais”. BT_CeMIT --------- Continuación
Tipoloxía: Innovación Social
Data da realización: Dende o 29 de Xuño ó 02 de Xullo
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Oroso e presencial aula CeMIT Celanova
Descripción: Competencias a desenvolver: Pensar de modo práctico e saber facer exercicios de pensamento activo para coñecer cáles son as boas ideas (aquelas que se poden converter en accións) e cáles son as malas ideas (aquelas que non se poden levar a cabo). Saber converter as boas ideas en ideas mellores (aquelas que son capaces de ter vida propia e impacto persoal e social).
Obxectivos da aprendizaxe: Dispoñer dunha orientación clara para a produción de ideas. Tomar conciencia de cómo estruturamos internamente as nosas experiencias. Asumir a imaxinación como unha tecnoloxía útil. Aprender mediante a estimulación a pensar mellor, pensando o mellor. Identificar os diferentes perfís de pensamento. Coñecer técnicas de produción masiva de ideas en períodos curtos de tempo. Aprender técnicas de escenificación e visualización de futuros. Controlar o proceso de xeración e selección de ideas. Coñecer e aplicar mecanismos de resolución de problemas. Identificar mediante a práctica algúns dos mecanismos de asociación e as conexións do procedemento creativo. Coñecer os mecanismos de control do proceso creativo. Explicar e comprender a relación entre a creatividade e a innovación, identificando as fontes desta.
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: “Intelixencia emocional e social”. BT_CeMIT
Tipoloxía: Innovación Social
Servicio: Innovación social. Nivel Medio
Data da realización: Dende o 06 ó 09 de Xullo
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Oroso e presencial aula CeMIT Celanova
Competencias a desenvolver: Recoñecer as propias emocións como potenciais de mellora persoal e profesional (aquelas que son capaces de ter impacto persoal e social). Manexar a forza das emocións para converter á súa potencialidade nunha realidade aplicable.
Obxectivos da aprendizaxe: Adquirir as competencias emocionais necesarias para o desenvolvemento dunha propia intelixencia emocional e social. Manexar os instrumentos básicos para saber canalizar as emocións propias nas relacións cos demais. Adquirir estratexias, habilidades e a metodoloxía necesaria para potenciar a intelixencia emocional a partires da interactividade grupal. Adquirir as ferramentas necesarias para a implementación da intelixencia emocional en ámbitos profesionais concretos.
Temario: Paseo pola mente emocional. O cultivo da intelixencia emocional. A intelixencia emocional no traballo. A intelixencia social.
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: Diversión na Rede” _ Cativos 4-8 anos
Tipoloxía: Iniciación a informática para menores.
Servicio: Iniciación a informática. Nivel básico
Data da realización: Dende o 13 ó 24 de Xullo
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 30 horas
Descrición: Ludoteca de verán para cativos con idade comprendida entre os 4 e 8 anos de idade. O principal obxectivo destas xornadas parte de ensinarlles aos máis pequenos da casa que divertíndose coas coas novas tecnoloxías adquiren coñecementos e destrezas na manexo dun computador sen percatarse. Usar o ratón, o teclado e interactuar coas diversas pantallas dos xogos son un exemplo.
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 4 e os 8 anos.
Prazas: 14 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: “Ferramentas 2.0 para o traballo colaborativo”. BT_CeMIT
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC.
Servicio: Outras Ferramentas TIC. Nivel medio.
Data da realización: Dende o 27 ó 30 de Xullo
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ames e presencial aula CeMIT Celanova
Obxectivos da aprendizaxe: Coñecer ferramentas na nube que faciliten o traballo en equipo.
Temario: https://prezi.com/7qge1i6qp-1p/ferramentas-web-20/ Coordinamos axendas con google Calendar. Concretamos unha data para reunións con Need to meet. Asignamos tarefas con Todoist e/ou Wunderlist. Creamos e editamos documentos con google Drive. Recursos para videoconferencia: Google hangouts.
Destinatarios: Público en xeral, será necesario que os/as asistentes teñan creada con anterioridade unha conta de correo electrónico de Gmail.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.


 • Curso: Recicla os teus recordos”.
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Servicio: Edición e montaxe de vídeo. Nivel medio.
Data da realización: 27, 29 e 31 de Xullo
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 9 horas
Descrición: Como converter as cintas VHS a DVD utilizando un adaptador dixital analóxico
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir cuns mínimos coñecementos de informática básica.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.