mércores, 5 de abril de 2017

Programación Abril_2017ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

 

Abril 2017
Reserva praza
 • Curso: Aula Idiomas: Inglés (18338)” . BT_CeMIT (Ortigueira)________Continuación

Tipoloxía: Outras actividades da aula.
Servizo: Idiomas_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 6 de Octubre ó 15 de Xuño do 2017 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 32 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel moi básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT


 • CHARLA: Unha viaxe segura_20524

Tipoloxía: Outras actividades da aula
Sistema: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Data da realización: 03 de Abril 2017
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Descrición: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo.// Explícarase de xeito fácil e comprensible os dereitos básicos que nos amparan ao empregar os diferentes medios de transporte público: tren, autobús, barco e avión. Ademais, daranse a coñecer os medios e o lugar máis axeitado para reclamar dependendo do medio de transporte empregado.
Prazas: 12 prazas


 • CURSO: “Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles”_20679

Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio.
Data da realización: os días 3, 4, 5, 6 e 7 de Abril 2017
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 15 horas
Contidos: Tipos de dispositivos móbiles Plataformas de dispositivos móbiles. Aplicacións e uso na vida cotiá. Configuración inicial dun dispositivo Android. Características e ferramentas do sistema operativo. Deseños de apps. Uso básico do dispositivo. Teléfono e contactos. Acceso a Internet. Cámara e álbum de fotos. Localización, instalación e configuración de apps. Xestos e comandos de voz. Acceso á nube para o almacenamento de información. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas. Redes sociais Geolocalización. Correo electrónico. Publicidade nas aplicacións. Virus/Antivirus nos dispositivos. Copias de seguridade. Recuperación de datos
19. Desinstalar apps e borrar arquivos. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova, e cidadanía en xeral ata cubrir prazas
Prazas: 12 prazas


 • CURSO: Enréd@te (cativos)” _ 20757

   

 


Alcume: Enréd@te
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitai
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (Campamentos, obradoiros, xogos, etc). Nivel básico.
Data da realización: 10, 11, 12 e 17 de Abril 2017
Horario: 10:00 A 13:00 horas 
 
Duración: 12 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cativos de 4 e 8 anos
Prazas: 19 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Youtubers” _ 20758

Alcume: Youtubers
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Servizo: Produción audiovisual: edición de audio e vídeo. Nivel Medio
Data da realización: 10, 11 e 12 de Abril 2017
Horario: 16:00 a 18:30 horas 
 
Duración: 7,5 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cativos de 8 a 14 anos
Guión: Que é ser Youtube. Que se necesita para ser Youtuber. Que programas temos para editar os vídeos e audio Descarga de vídeos, audio e imaxes para editalos De que vai tratar o meu vídeo? Preparar o vídeo. Grabar e editar. Editar o vídeo Terminar de editar o vídeo. Crear canal en Youtube. Subir vídeo o canal
Prazas: 12 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CURSO: Ofimática en LibreOffice. Preparación para probas libres Codix”_20819

Tipoloxía: CODIX. Certificación competencias dixitais en Ofimática
Servizo: Certificación Galega de competencias dixitais en Ofimática (CODIX 190 horas). Nivel Medio.
Data da realización: Dende o 17 ó 27 de Abril 2017
Horario: 10:00 a 13:00 e 18:00 a 20:00 horas
Duración: 42 horas
Descrición: Exercicios prácticos sobre paquete de Ofimática para a preparación do Exame Codix que se realizará presencialmente na aula CeMIT o día 28 de Abril.
Destinatarios: Persoas inscritas e matriculadas para a realización do Exame de Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática que expide Amtega
Prazas: 8 prazas
Estado: Actividade Pechada


 • Charla: Exame presencial CODIX 1º Edición 2017 Autoformación” _ 20472

Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 28 de Abril 2017
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Probas libres presenciais de avaliación convocadas por Resolución do 07 de marzo para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade pechada


 • Act. Externa: #Cine animación 3D” _ 20800

Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Deputación de Ourense. 123 Artes Dixitais (Cristina Blanco Sousa)
Servizo: Edición e montaxe de vídeo. Nivel Medio
Alcume: #Cine Animación 3D
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: Dende o 22 de Abril ó 24 de Xuño (Sábados)
Horario: De 10:00 a 13:00 horas
Duración: 30 horas
Descrición: CINE: ANIMACIÓN 3D ICCKids é un proxecto que se dedica a formar aos nenos de entre 8 a 15 anos, en capacidades para que non só sexan meros espectadores da tecnoloxía, se non que sexan creadores da mesma.
O Taller de Cine: Animación 3D para nenos e nenas está pensado para que a través dunha metodoloxía lúdica, os nenos desenvolvan as súas habilidades creativas, exploren novas técnicas e ferramentas e principalmente, que gocen e divírtanse.
Con este taller queremos que o cinema chegue aos máis novos non como mero produto de consumo, senón como unha arte, unha cultura e un oficio. É necesario formar espectadores críticos, creativos e capaces dun xuízo autónomo, e tamén que os nenos e os mozos descubran os medios audiovisuais como instrumentos de creación artística e de expresión persoal. É urxente tamén, no ámbito educativo, dar forma a formas de transmisión que esperten o pracer dá aprendizaxe, reivindiquen o sentido de saber e permitan vehicular coñecementos e sensibilidades máis aló dás disciplinas tradicionais. Este taller de cinema parte dá confluencia destas dúas necesidades e dá vontade de crear vínculos entre o mundo dá arte e a cultura, e o ámbito educativo.
O taller para iniciarse no mundo do 3D e comezar a crear e modelar figuras tridimensionales de certa complexidade de maneira sinxela. Desenvólvese en base a actividades de debuxo e animación, co fin de que os mozos poidan elaborar un curto animado.
Temario: Crear un escenario de animación onde as leis da física póidanse controlar a noso antollo, dar vida a nosas propias figuras en 3D, controlar a iluminación, os diferentes encadres e puntos de vista da cámara?usando diferentes ferramentas daranse os primeiros pasos no longo e apaixonante camiño de chegar a ser un deseñador 3D. Os materiais, texturas e mapas de bits son parte fundamental do temario. Verase tamén a realización de bosquexos, storyboard e referencias.
Softwares libres a utilizar: “Rebeca a través del espejo”, “Blender” e “MakeHuman”
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
ICCKIDS é un novo proxecto realizado por “123 Artes Digitales” que se engloban dentro de Ourense ICC WEEK, propoñendo unha nova perspectiva sobre a relación entre as artes e novas tecnoloxías coa infancia contemporánea.
 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” (20943)

Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 28 de Abril 2017
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que realizase con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta

  Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.