xoves, 3 de maio de 2018

Programa Maio_2018


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 
 
INFORMÁTICA


MAIO 2018 • CURSO: Uso básico dos Smartphones” ___________Continúa_________________ 24962
Alcume: Uso básico dos Smartphones_24962
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 30 de Abril ó 16 de Maio do 2018 (Luns á Xoves. Xoves tutorías)
Horario: 11:00 a 13:00 horas (14 de maio, de 10:00 a 12:00)
Duración: 20 horas (18 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas maiores de 75 anos.
Requisitos: Os usuarios inscritos deberán dispor dun teléfono de nova xeneración (Smartphone)
Prazas: 10 prazas
Obxectivo: O obxectivo principal desta actividade é ensinar aos participantes as pautas básicas do funcionamento dos móbiles así como solucionar as dúbidas que poidan ter para facer a súa experiencia máis doada, que adquiran maior autonomía persoal e que se familiaricen coa tecnoloxía móbil. Os contidos a tratar serán como acceder ás redes móbiles e wifis, enviar e recibir WhatsApp, enviar fotos, vídeos e mensaxes, gardar os contactos e todas aquelas dúbidas que lles poidan xurdir no uso normal do teléfono.
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CURSO: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles”_Cont_ 25003
Alcume: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles _ 25003
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 30 de Abril ó 18 de Maio do 2018 (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 33 horas (30 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Colabora: Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova
Destinatarios: Persoas menores de 75 anos.
Requisitos: Os usuarios inscritos deberán dispor dun teléfono de nova xeneración (Smartphone) e uns coñecementos e destrezas a nivel básico/mínimo no manexo dun Smartphone.
Prazas: 14 prazas
Guión: Introdución. Tipos de dispositivos móbiles. Plataformas de dispositivos móbiles. Aplicacións e uso na vida cotiá. Configuración inicial dun dispositivo Android. Características e ferramentas do sistema operativo. Deseños de apps. Uso básico do dispositivo (Teléfono e contactos. Acceso a Internet. Cámara e álbum de fotos). Localización, instalación e configuración de apps. Xestos e comandos de voz. Acceso á nube para o almacenamento de información. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas. Redes sociais. Geolocalización. Correo electrónico. Publicidade nas aplicacións. Virus/Antivirus nos dispositivos. Copias de seguridade. Recuperación de datos. Desinstalar apps e borrar arquivos. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Estado de peche: Actividade Aberta • CURSO: Respostas e solucións a dúbidas tecnolóxicas” __________________ 25154
Alcume: Respostas e solucións a dúbidas tecnolóxicas_25154
Servizo: Outras ferramentas TIC. Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Data da realización: Dende o 4 ó 25 de Maio (Venres)
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Presencial e individual na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Obxectivo: Xornadas prácticas e individuais para todos aqueles que necesiten unha axuda ou resposta no uso e manexo dos dispositivos móbiles, de descarga e uso de aplicacións móbiles útiles e/ou necesarias por motivos persoais, na búsqueda de resultados de información na Rede, na organización de viaxes (recursos turísticos, aloxamentos....), solicitude de citas e borrador para a declaración da Renta, Información, utilidades, solicitudes e descargas de Certificados Dixitais e Chave365, Trámites electrónicos con Institución Públicas ......
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: A Factura do Gas____________________________________ 24899
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Descrición: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Data da realización: Luns, 14 de Maio de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: Instituto Galego de Consumo
Destinatarios: Orientada a todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais
Prazas: 10 prazas
Temática: Un dos subministros que temos contratados no noso fogar é o do gas. Con esta charla preténdese facilitar os coñecementos básicos necesarios para comprender a factura do gas, para adoitar medidas de aforro no seu gasto e para realizar unha reclamación nos distintos supostos que se poidan presentar en relación á contratación dos servizos prestados polas compañías de gas.
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CHARLA: Presentación de Aplicacións móbiles útiles para o Sector Agrogandeiro” _________________________________________________ 24954
Tipoloxía: Formación para empresari@s e emprendedor@s
Descrición: Xormada de presentación ao sector agrogandeiro do Proxecto Ainfogra en colaboracion con aliado EFA Galicia e transmitida por videoconferencia dende o CDTIC
Data da realización: Luns, 14 de Maio de 2018
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: EFA Galicia (Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia)
Destinatarios: Destinado a xerentes e traballadores de explotacións agrogandeiras e/ou hortofrutícolas así como a cidadáns que traballan e/ou viven no medio rural
Prazas: 10 prazas
Temática: Presentación do Proxecto Ainfogra: Introdución a xestión dunha explotación Gandeira con AinfoVac: - Características básicas - Módulo económico - Módulo gandaría - Módulo Cultivos - Sincronización con Android - Informes e resultados Introdución a xestión de cultivos con AinfoHor: - Características básicas - Xestión de compras e aprovisionamentos - Xestión de cultivos - Xestión económica - Sincronización con Ainfovac
Obxectivos: Para dar conta, no ámbito do noso rural, das vantaxes de empregar as ferramentas informáticas para a xestión, o control e a comunicación das actividades vinculadas ao agrogandeiro introducindo as nosas tecnoloxías e o software libre nas empresas deste sector.
Imparte: Xosé Manuel Campos Gerpe, responsable de Ainfogra.com e profesor no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa (Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia, EFA)
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: Tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos – Faite Dixital e tramita nun clic”____________________________________ 25069
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Descrición: Xornada práctica sobre o funcionamento da Sede Electrónica da Xunta de Galicia e a presentación por medios electrónicos de determinados trámites en aproveitamentos madereiros e leñosos
Data da realización: Martes, 15 de Maio de 2018
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: Consellería de MEDIO RURAL e a AMTEGA
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir
Prazas: 10 prazas
Temática: 1.- Identificación de procedementos de autorización, declaración responsable e comunicación final. 2.- Aplicación de formularios CORWEB na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. 3.- Presentación na Sede Electrónica con distintos medios sinatura electrónica. 4.- Rolda de preguntas.
Observacións: Esta xornada débese a que o xoves 26 de abril publicouse no DOG unha Orde da Consellería do Medio Rural, relativa á autorización de determinados trámites en aproveitamentos madereiros e leñosos, establecéndose a presentación electrónica obrigatoria para todas as persoas xurídicas e aos seus representantes, así como ás entidades sen personalidade xurídica
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: Deseño 3D con Sketchup: Conceptos básicos_____________________ 24934
Alcume: Deseño 3D con Sketchup: conceptos básicos _ 24934
Servizo: Edición de imaxes e/ou son - Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: Dende o 21 ó 31 de Maio do 2018
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 12 horas
Sistema: Por videoconferencia dende a aula CeMIT de Santa Comba dentro da iniciativa do Banco de Tempo - ComparTIC 18, e presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Usuarios con ou sen coñecementos de deseño asistido CAD
Prazas: 12 prazas
Obxectivo: Aprender a manipular as ferramentas básicas de SketchUp e traballar con 3D
Guión: Deseño con Sketchup; SketchUp primeiros pasos; Ferramentas de debuxo; Ferramentas de modificación; Importar arquivos (DWG/DXF); Imaxes e Texturas; Visualización: Sombras, Escenas e Estilos; Conexión con Google Earth; Ampliando SketchUp: Plugins básicos
Programa: Versión gratuíta Sketchup Make
Estado de peche: Actividade AbertaActividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 18
 • CURSO: Programa Intégr@te” ____________________________________ 25159
Alcume: Programa Intégr@te
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel Básico-Medio-Avanzado
Tipoloxía: Formación dixital básica
Descrición:Programa Intégr@te nas TICs
Data da realización: Dende o 21 de Maio ó 27 de Xuño do 2018
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 54 horas totais (18 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Xóvenes/adultos desempregados, en activo e autónomos (menores de 55 anos)
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Acceso e uso da plataforma É-Saúde” ______________________ 25155
Alcume: Acceso e uso da plataforma É-Saúde
Servizo: Trámites electrónicos: Administración electrónica. Nivel Medio
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Data da realización: Martes, 22 de Maio do 2018
Horario: 11:00 a 13:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Requisitos: Os usuarios deberán ter tarxecta Sanitaria do Sergas, ter solicitada a chave365 e solicitude de acceso a plataforma É-Saúdo do Sergas (solicitude firmada no Centro de Saúde), dispor dunha dirección de correo electrónico, número de teléfono móbil e móbil activo, e posuír uns coñecementos e destrezas básicas/mínimas no manexo dun ordenador.
Prazas: 12 prazas
Descrición: Plataforma É-Saúde, unha aplicación informática que constitúe a ferramenta do SERGAS para a comunicación co cidadán, accesible desde calquera lugar e dispositivo (ordenador, móbil, tableta...) que lle permite o acceso a servizos e contidos de saúde personalizados. Chave365, sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico.
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Prácticas Exame CODIX_1º Edic Teleformación_____________ 25161
Alcume: Prácticas Exame CODIX_1º Edic Teleformación_25161
Servizo: Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX – 190 horas) - Nivel Medio
Tipoloxía: CODIX - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 24 e 25 de Maio do 2018
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Prácticas exclusivas para os participantes no curso de teleformación CODIX e convocados para a realización do exame o día 28 de Maio para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX). (Curso convocado por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018)
Prazas: 4 prazas
Guión: No curso desenvolveranse prácticas sobre os seguintes temas: • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico •Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc •Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base • Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Exame presencial CODIX 1º Edición 2018 Teleformación” ____ 25092
Nome: EXAME DE TELEFORMACION: Certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX-2018 Ed. 1)
Descrición: Exame do curso de teleformación CODIX convocadas por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018) para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Tipoloxía: Ofimática
Data da realización: 28 de Maio do 2018
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Observacións/Destinatarios: Exame presencial exclusivo para os participantes no curso de teleformación CODIX convocado por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018)
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Prazas: 4 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 25032
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 28 de Maio de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.


MAIO

Número de actividades rexistradas: 2 actividades en continuación e 10 actividades novas
Horas totais de formación (maio): 111 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 59 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 23 Altas

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers