xoves, 3 de maio de 2018

Programa Maio_2018


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 
 
INFORMÁTICA


MAIO 2018 • CURSO: Uso básico dos Smartphones” ___________Continúa_________________ 24962
Alcume: Uso básico dos Smartphones_24962
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 30 de Abril ó 16 de Maio do 2018 (Luns á Xoves. Xoves tutorías)
Horario: 11:00 a 13:00 horas (14 de maio, de 10:00 a 12:00)
Duración: 20 horas (18 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas maiores de 75 anos.
Requisitos: Os usuarios inscritos deberán dispor dun teléfono de nova xeneración (Smartphone)
Prazas: 10 prazas
Obxectivo: O obxectivo principal desta actividade é ensinar aos participantes as pautas básicas do funcionamento dos móbiles así como solucionar as dúbidas que poidan ter para facer a súa experiencia máis doada, que adquiran maior autonomía persoal e que se familiaricen coa tecnoloxía móbil. Os contidos a tratar serán como acceder ás redes móbiles e wifis, enviar e recibir WhatsApp, enviar fotos, vídeos e mensaxes, gardar os contactos e todas aquelas dúbidas que lles poidan xurdir no uso normal do teléfono.
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CURSO: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles”_Cont_ 25003
Alcume: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles _ 25003
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Data da realización: Dende o 30 de Abril ó 18 de Maio do 2018 (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 33 horas (30 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Colabora: Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova
Destinatarios: Persoas menores de 75 anos.
Requisitos: Os usuarios inscritos deberán dispor dun teléfono de nova xeneración (Smartphone) e uns coñecementos e destrezas a nivel básico/mínimo no manexo dun Smartphone.
Prazas: 14 prazas
Guión: Introdución. Tipos de dispositivos móbiles. Plataformas de dispositivos móbiles. Aplicacións e uso na vida cotiá. Configuración inicial dun dispositivo Android. Características e ferramentas do sistema operativo. Deseños de apps. Uso básico do dispositivo (Teléfono e contactos. Acceso a Internet. Cámara e álbum de fotos). Localización, instalación e configuración de apps. Xestos e comandos de voz. Acceso á nube para o almacenamento de información. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas. Redes sociais. Geolocalización. Correo electrónico. Publicidade nas aplicacións. Virus/Antivirus nos dispositivos. Copias de seguridade. Recuperación de datos. Desinstalar apps e borrar arquivos. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Estado de peche: Actividade Aberta • CURSO: Respostas e solucións a dúbidas tecnolóxicas” __________________ 25154
Alcume: Respostas e solucións a dúbidas tecnolóxicas_25154
Servizo: Outras ferramentas TIC. Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Data da realización: Dende o 4 ó 25 de Maio (Venres)
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Presencial e individual na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 10 prazas
Obxectivo: Xornadas prácticas e individuais para todos aqueles que necesiten unha axuda ou resposta no uso e manexo dos dispositivos móbiles, de descarga e uso de aplicacións móbiles útiles e/ou necesarias por motivos persoais, na búsqueda de resultados de información na Rede, na organización de viaxes (recursos turísticos, aloxamentos....), solicitude de citas e borrador para a declaración da Renta, Información, utilidades, solicitudes e descargas de Certificados Dixitais e Chave365, Trámites electrónicos con Institución Públicas ......
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: A Factura do Gas____________________________________ 24899
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Descrición: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Data da realización: Luns, 14 de Maio de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: Instituto Galego de Consumo
Destinatarios: Orientada a todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais
Prazas: 10 prazas
Temática: Un dos subministros que temos contratados no noso fogar é o do gas. Con esta charla preténdese facilitar os coñecementos básicos necesarios para comprender a factura do gas, para adoitar medidas de aforro no seu gasto e para realizar unha reclamación nos distintos supostos que se poidan presentar en relación á contratación dos servizos prestados polas compañías de gas.
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CHARLA: Presentación de Aplicacións móbiles útiles para o Sector Agrogandeiro” _________________________________________________ 24954
Tipoloxía: Formación para empresari@s e emprendedor@s
Descrición: Xormada de presentación ao sector agrogandeiro do Proxecto Ainfogra en colaboracion con aliado EFA Galicia e transmitida por videoconferencia dende o CDTIC
Data da realización: Luns, 14 de Maio de 2018
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: EFA Galicia (Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia)
Destinatarios: Destinado a xerentes e traballadores de explotacións agrogandeiras e/ou hortofrutícolas así como a cidadáns que traballan e/ou viven no medio rural
Prazas: 10 prazas
Temática: Presentación do Proxecto Ainfogra: Introdución a xestión dunha explotación Gandeira con AinfoVac: - Características básicas - Módulo económico - Módulo gandaría - Módulo Cultivos - Sincronización con Android - Informes e resultados Introdución a xestión de cultivos con AinfoHor: - Características básicas - Xestión de compras e aprovisionamentos - Xestión de cultivos - Xestión económica - Sincronización con Ainfovac
Obxectivos: Para dar conta, no ámbito do noso rural, das vantaxes de empregar as ferramentas informáticas para a xestión, o control e a comunicación das actividades vinculadas ao agrogandeiro introducindo as nosas tecnoloxías e o software libre nas empresas deste sector.
Imparte: Xosé Manuel Campos Gerpe, responsable de Ainfogra.com e profesor no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa (Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia, EFA)
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: Tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos – Faite Dixital e tramita nun clic”____________________________________ 25069
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Descrición: Xornada práctica sobre o funcionamento da Sede Electrónica da Xunta de Galicia e a presentación por medios electrónicos de determinados trámites en aproveitamentos madereiros e leñosos
Data da realización: Martes, 15 de Maio de 2018
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Videoconferencia
Colabora: Consellería de MEDIO RURAL e a AMTEGA
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir
Prazas: 10 prazas
Temática: 1.- Identificación de procedementos de autorización, declaración responsable e comunicación final. 2.- Aplicación de formularios CORWEB na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. 3.- Presentación na Sede Electrónica con distintos medios sinatura electrónica. 4.- Rolda de preguntas.
Observacións: Esta xornada débese a que o xoves 26 de abril publicouse no DOG unha Orde da Consellería do Medio Rural, relativa á autorización de determinados trámites en aproveitamentos madereiros e leñosos, establecéndose a presentación electrónica obrigatoria para todas as persoas xurídicas e aos seus representantes, así como ás entidades sen personalidade xurídica
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: Deseño 3D con Sketchup: Conceptos básicos_____________________ 24934
Alcume: Deseño 3D con Sketchup: conceptos básicos _ 24934
Servizo: Edición de imaxes e/ou son - Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: Dende o 21 ó 31 de Maio do 2018
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 12 horas
Sistema: Por videoconferencia dende a aula CeMIT de Santa Comba dentro da iniciativa do Banco de Tempo - ComparTIC 18, e presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Usuarios con ou sen coñecementos de deseño asistido CAD
Prazas: 12 prazas
Obxectivo: Aprender a manipular as ferramentas básicas de SketchUp e traballar con 3D
Guión: Deseño con Sketchup; SketchUp primeiros pasos; Ferramentas de debuxo; Ferramentas de modificación; Importar arquivos (DWG/DXF); Imaxes e Texturas; Visualización: Sombras, Escenas e Estilos; Conexión con Google Earth; Ampliando SketchUp: Plugins básicos
Programa: Versión gratuíta Sketchup Make
Estado de peche: Actividade AbertaActividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 18
 • CURSO: Programa Intégr@te” ____________________________________ 25159
Alcume: Programa Intégr@te
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel Básico-Medio-Avanzado
Tipoloxía: Formación dixital básica
Descrición:Programa Intégr@te nas TICs
Data da realización: Dende o 21 de Maio ó 27 de Xuño do 2018
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 54 horas totais (18 horas Maio)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Xóvenes/adultos desempregados, en activo e autónomos (menores de 55 anos)
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Acceso e uso da plataforma É-Saúde” ______________________ 25155
Alcume: Acceso e uso da plataforma É-Saúde
Servizo: Trámites electrónicos: Administración electrónica. Nivel Medio
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Data da realización: Martes, 22 de Maio do 2018
Horario: 11:00 a 13:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Requisitos: Os usuarios deberán ter tarxecta Sanitaria do Sergas, ter solicitada a chave365 e solicitude de acceso a plataforma É-Saúdo do Sergas (solicitude firmada no Centro de Saúde), dispor dunha dirección de correo electrónico, número de teléfono móbil e móbil activo, e posuír uns coñecementos e destrezas básicas/mínimas no manexo dun ordenador.
Prazas: 12 prazas
Descrición: Plataforma É-Saúde, unha aplicación informática que constitúe a ferramenta do SERGAS para a comunicación co cidadán, accesible desde calquera lugar e dispositivo (ordenador, móbil, tableta...) que lle permite o acceso a servizos e contidos de saúde personalizados. Chave365, sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico.
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Prácticas Exame CODIX_1º Edic Teleformación_____________ 25161
Alcume: Prácticas Exame CODIX_1º Edic Teleformación_25161
Servizo: Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX – 190 horas) - Nivel Medio
Tipoloxía: CODIX - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 24 e 25 de Maio do 2018
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Prácticas exclusivas para os participantes no curso de teleformación CODIX e convocados para a realización do exame o día 28 de Maio para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX). (Curso convocado por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018)
Prazas: 4 prazas
Guión: No curso desenvolveranse prácticas sobre os seguintes temas: • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico •Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc •Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base • Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Exame presencial CODIX 1º Edición 2018 Teleformación” ____ 25092
Nome: EXAME DE TELEFORMACION: Certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX-2018 Ed. 1)
Descrición: Exame do curso de teleformación CODIX convocadas por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018) para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Tipoloxía: Ofimática
Data da realización: 28 de Maio do 2018
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Observacións/Destinatarios: Exame presencial exclusivo para os participantes no curso de teleformación CODIX convocado por Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22/01/2018)
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Prazas: 4 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 25032
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 28 de Maio de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.


MAIO

Número de actividades rexistradas: 2 actividades en continuación e 10 actividades novas
Horas totais de formación (maio): 111 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 59 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 23 Altas