venres, 30 de agosto de 2019

Programación Setembro 2019ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE

 INFORMÁTICA


Setembro 2019


 • CURSO: “Introdución ao deseño web con HTML e CSS” _______BT_CeMIT______ 29225
Alcume: Introdución ao deseño web con HTML e CSS
Servizo: Creación de páxinas Web. Nivel Avanzado
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Descrición: Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’19 (BTCeMIT), será transmitida por Videoconferencia a outras aulas CeMIT
Obxectivo: Obter os coñecementos básicos sobre a programación Web con HTML e CSS
Guión: Contidos: HTML e CSS. Estándares implicados; Etiquetas principais. Tipos; Atributos principais; Táboas; Formularios; CSS. Formatado básico e selectores principais; Posicionemento e deseño con contenedores; Deseño responsive; Servizos de publicación
Docente: Julio Mosquera González
Data da realización: Dende o 2 ó 5 de Setembro do 2019
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas ofertadas: 13 prazas
Aulas participantes: Aula CeMIT Ortigueira, Fisterra, Cuntis e Boiro
Software para a docencia: P rograma de Programación: Editor Bluefish e navegador Mozilla Firefox
Sistema operativo: Linux
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 19
 • CURSO: Aprende a usar a Tableta____________Grupo1_______________________ 29388
Alcume: Aprende a usar a Tableta (Grupo 1) 29388
Servizo: O uso da tableta. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Aprende a usar a tableta para persoas maiores. Teremos tablets cedidas por vodafone en colaboración con Amtega para a realización da actividade
Obxectivos: introducir ás persoas maiores no uso básico destes dispositivos e de mostrarlles tamén as múltiples vantaxes e posibilidades que se lles abren aproveitando estas tecnoloxías que combinan unha gran portabilidade e accesibilidade desde calquera sitio e lugar.
Colabora: Fundación Vodadone
Data da realización: Dende o 2 ó 13 de Setembro do 2019
Horario: 12:00 a 14:00 horas
Duración: 20 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Usuarios maiores de 75 anos
Prazas: 5 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CURSO: Aprende a usar a Tableta____________Grupo2_______________________ 29389
Alcume: Aprende a usar a Tableta (Grupo 2) 29389
Servizo: O uso da tableta. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Aprende a usar a tableta para persoas maiores. Teremos tablets cedidas por vodafone en colaboración con Amtega para a realización da actividade
Obxectivos: introducir ás persoas maiores no uso básico destes dispositivos e de mostrarlles tamén as múltiples vantaxes e posibilidades que se lles abren aproveitando estas tecnoloxías que combinan unha gran portabilidade e accesibilidade desde calquera sitio e lugar.
Colabora: Fundación Vodadone
Data da realización: Dende o 2 ó 13 de Setembro do 2019
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 20 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Usuarios con idade comprendida entre os 50 e os 60 anos
Prazas: 5 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • CURSO: Robótica para tod@s _Tech Kids_________________________________ 28991
Entidade colaboradora -- Aliado dixital: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e Amtega
Programa: Tech Kids
Alcume: Robótica para tod@s Tech Kids_ 28991
Servizo: Robótica. Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Robótica para Tod@s _Tech Kids
Descrición: Robótica para todos. Misturando algoritmos e linguaxes co funcionamento de distintos robots
Obxectivos: A actividade iniciará ás nenas e nenos na programación dun xeito entretido
Guión:
- Programación: Iniciaremos na programación por bloques, aprendendo o ciclo da vida do software, os condicionais, as variables e os algoritmos.
- Electricidade: Coñeceremos as partes do robot e a función que desenvolven. Tamén aprenderemos de condutividade e circuítos eléctricos cando constrúan o control remoto de mBot.
- Plástica: para os máis cativos debuxaremos, recurtaremos e pegaremos o control remoto do mBot. Pintarémolo o noso gusto traballando a psicomotricidade final
Data da realización: Venres, 6 de Setembro
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar da realización: Aula CeMIT Celanova
Destinatarios (Público obxectivo): Cativos con idade comprendida entre os 9 e os 16 anos
Prazas: 15 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: “Deseño gráfico con Qcad” _______________________BT_CeMIT______ 29224
Alcume: Introdución ao deseño asistido por ordenador
Servizo: Deseño gráfico. Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Descrición: Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’19 (BTCeMIT), será transmitida por Videoconferencia a outras aulas CeMIT
Guión: 1. Conceptos de CAD. 2. Contorno de traballo. Configuración inicial. 3. Manipulación do zoom, a rejilla, utilidades do debuxo. 4. Forzados e restricións do cursor. 5. Tipos de coordenadas: polares, absolutas e relativas. 6. Debuxo de entidades. Selección, Arcos, liñas, puntos, rectángulos, círculos, paralelas, tanxentes, bisectrices, polígonos... 7. Edición de entidades: mover, copiar, espello, rotación, escala, recortar, alargar, redondear, achaflanar, dividir, estirar... 8. Traballo con capas (creación, eliminación, visibilidade, asignación...) 9. Acotación 10. Traballo con bloques 11. Saída a impresión.
Docente: Julio Mosquera González
Data da realización: Dende o 9 ó 12 de Setembro do 2019
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas ofertadas: 11 prazas
Aulas participantes: Aula CeMIT Ortigueira, Fisterra, e Cuntis
Software para a docencia: Qcad, LibreCAD ou similar
Sistema operativo: Linux

Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 19


 • CHARLA: Dálle luz a túa factura. Bono social eléctrico e outras axudas” _ 29357
Alcume: Dálle luz a túa factura. Bono social eléctrico e outras axudas _ 29357
Colabora: EGC (Escola Galega de Consumo)
Modalidade: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Obxectivos: Facilitar os coñecementos básicos necesarios para comprender a factura eléctrica, para adoitar medidas de aforro no gasto eléctrico e para realizar unha reclamación nos distintos supostos que se poidan presentar en relación á contratación dos servizos prestados polas compañías eléctricas. Centrarémonos ademais, nas tarifas con descontos como son o Bono social (a nivel estatal) e axudas específicas a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social (a nivel autonómico).
Data da realización: Luns, 16 de Setembro de 2019
Horario: 12:00 a 13:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Orientada para todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 29314
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 20 de Setembro de 2019
Horario:12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

SETEMBRO
Número de actividades rexistradas: 7 actividades novas
Horas totais de formación: 62,5 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 59,5 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 12 altas

mércores, 31 de xullo de 2019

Programación Agosto 2019ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA


Agosto 2019


 • CURSO: Publicistas por un día!____________________________ 29156
Alcume: Publicistas por un día!29156
Colabora: Instituto Galego do Consumo e da Competencia (EGC)
Programa: LecerConsumo 2019. “Este Verán súmate ao consumo responsable e san!”
Servizo: Community Manager. Nivel Básico
Tipoloxía: Redes Sociais 2.0
Descrición: Actividade dinámica e participativa na que os mozos e mozas se converterán en publicistas tendo que superar previamente diferentes probas. Preténdese fomentar o coñecemento da publicidade e os diferentes códigos publicitarios: a música, o slogan, personaxes e cores. A sesión rematarase coa gravación do anuncio creado
Data da realización: Xoves, 1 de Agosto do 2019
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos/as de 10 a 14 anos
Prazas: 15 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Cartel LecerConsumo_Publicistas por 1 día!!!_CeMIT Celanova


 • CURSO: “Creación de Videoxogos________________________ 29172
ICCKids 2019_CeMIT Celanova
Alcume: Obradoiro “Creación de Videoxogos”29172
Colabora: Deputación de Ourense, ICCWeek Ourense e 123 Artes Dixitales.
Organiza e imparte: 123 Artes Dixitais con Cristina Blanco Sousa
Programa/Proxecto: Ourense IccKids
Descrición Proxecto: ICC Kids é un proxecto dende a Deputación de Ourense en colaboración con 123Artes Digitales que busca desenrolar o talento dos nenos/as e xerar persoas capaces de desenvolverse ante as necesidades do siglo XXI
Servizo: Programación (móbiles, scratch, etc.) Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Descrición da actividade: Os asistentes o obradoiro de Creación de Videoxogos, introduciranse no mundo do diseño e creación de videoxogos, aprendendo as bases artísticas e tecnolóxicas nos que se basa esta industria. Mediante o programa de Scratch, linguaxe de programación creado por MIT especialmente diseñado para que todos poidan comenzar no mundo da programación. Tamén utilizarase unha plataforma web para o desarrollo de xogos 2D en "Scroll lateral", tendo a opción de crear o teu propio xogo con elementos, xa sexan pezas de escenario ou enemigos, podendo editar as características de cada un, tales como o efecto que teñen sobre os personaxes, a súa resistencia....
Sistema Operativo: GNU/Linux
Ferramentas: Software Scratch e a plataforma web “scroll lateral” para o desarrollo de xogos 2D
Data da realización: Dende o luns 5 ó venres 9 de Agosto
Horario: 10:00 a 14:00 horas (10:00 a 13:00 h)
Duración: 20 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: O taller está dirixido a nenos/as de 8 a 15 anos, con prazas limitadas e requírese inscrición previa.
Prazas ofertadas: 16 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: Xogos na Rede. Ven a Xogar con nos!!!________ 29223CeMIT Celanova
Alcume: Xogos na Rede. Ven a Xogar con nos!!!29223
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (Campamentos, obradoiros, xogos, etc). Nivel básico
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitais
Descrición: Ludoteca Tecnolóxica de verán
Data da realización: Dende o 19 ó 30 de de Agosto do 2019
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 40 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos/as de 4 a 8 anos
Prazas: 14 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ______ 29137
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 30 de Agosto de 2019
Horario: 09:00 a 10:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.
AGOSTO
Número de actividades rexistradas: 4 actividades novas
Horas totais de formación: 65 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 35 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 12 altas

luns, 1 de xullo de 2019

Programa Xullo 2019
ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA


Xullo 2019
 


 • CURSO: Somos Dixitais_____________________________________ 28882
Alcume: Somos Dixitais28882
Servizo: Ferramentas Web 2.0 (wikis, blogs, cloud computing, etc). Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Descrición: Ludoteca Tecnolóxica de verán
Guión: Paquete LibreOffice (Writer, Calc, Impress); Concepto das imaxes; Programa de manipulación de imaxes de GNU – GIMP; Internet; Búsqueda de información e recursos na Rede; Opcións de almacenamento dos archivos (externos); Uso de Usb
Observacións: Realizaremos un concurso “Pasapalabra Tecnolóxico”/”Rosco Dixital” o último día do curso sobre os termos utilizados o longo do curso, no que o que máis acertos teña levará un Pendrive de recompensa.
Data da realización: Dende o 1 ó 12 de Xullo do 2019
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 40 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos/as de 9 a 14 anos
Prazas: 12 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Xogueteando________________________________________ 28883
Alcume: Xogueteando28883
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (campamentos, obradoiros, xogos, etc)_Nivel Básico
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitais
Descrición: Ludoteca Tecnolóxica de verán
Data da realización: Dende o 15 ó 31 de Xullo do 2019
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 48 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos/as de 4 a 8 anos
Prazas: 17 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


Ludoteca tecnolóxica de verán CeMIT Celanova Xullo 2019 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 29063
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 31 de Xullo de 2019
Horario: 09:00 a 10:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
***Durante os meses de xullo e agosto estaremos no horario de verán***
***Horario de apertura, de luns a venres de 9:00 a 14:00 h***


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.
XULLO
Número de actividades rexistradas: 3 actividades novas
Horas totais de formación: 89 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 21 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 13 altas

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers