martes, 6 de xuño de 2017

Programación Xuño_2017


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA


Xuño 2017Reserva praza • Curso: Aula Idiomas: Inglés (18338)” BT_CeMIT (Ortigueira)____________Continuación
Tipoloxía: Outras actividades da aula.
Servizo: Idiomas_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 6 de Octubre ó 22 de Xuño do 2017 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 33 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel moi básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa “Banco de Tempo” das aulas da Rede CeMIT


 • Act. Externa: #Cine animación 3D” _ 20800 ______________________Continuación
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Deputación de Ourense. 123 Artes Dixitais (Cristina Blanco Sousa)
Servizo: Edición e montaxe de vídeo. Nivel Medio
Alcume: #Cine Animación 3D
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: Dende o 22 de Abril ó 24 de Xuño (Sábados)
Horario: De 10:00 a 13:00 horas
Duración: 30 horas
Descrición: CINE: ANIMACIÓN 3D ICCKids é un proxecto que se dedica a formar aos nenos de entre 8 a 15 anos, en capacidades para que non só sexan meros espectadores da tecnoloxía, se non que sexan creadores da mesma.
O Taller de Cine: Animación 3D para nenos e nenas está pensado para que a través dunha metodoloxía lúdica, os nenos desenvolvan as súas habilidades creativas, exploren novas técnicas e ferramentas e principalmente, que gocen e divírtanse.
Con este taller queremos que o cinema chegue aos máis novos non como mero produto de consumo, senón como unha arte, unha cultura e un oficio. É necesario formar espectadores críticos, creativos e capaces dun xuízo autónomo, e tamén que os nenos e os mozos descubran os medios audiovisuais como instrumentos de creación artística e de expresión persoal. É urxente tamén, no ámbito educativo, dar forma a formas de transmisión que esperten o pracer dá aprendizaxe, reivindiquen o sentido de saber e permitan vehicular coñecementos e sensibilidades máis aló dás disciplinas tradicionais. Este taller de cinema parte dá confluencia destas dúas necesidades e dá vontade de crear vínculos entre o mundo dá arte e a cultura, e o ámbito educativo.
O taller para iniciarse no mundo do 3D e comezar a crear e modelar figuras tridimensionales de certa complexidade de maneira sinxela. Desenvólvese en base a actividades de debuxo e animación, co fin de que os mozos poidan elaborar un curto animado.
Temario: Crear un escenario de animación onde as leis da física póidanse controlar a noso antollo, dar vida a nosas propias figuras en 3D, controlar a iluminación, os diferentes encadres e puntos de vista da cámara?usando diferentes ferramentas daranse os primeiros pasos no longo e apaixonante camiño de chegar a ser un deseñador 3D. Os materiais, texturas e mapas de bits son parte fundamental do temario. Verase tamén a realización de bosquexos, storyboard e referencias.
Softwares libres a utilizar: “Rebeca a través del espejo”, “Blender” e “MakeHuman”
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
ICCKIDS é un novo proxecto realizado por “123 Artes Digitales” que se engloban dentro de Ourense ICC WEEK, propoñendo unha nova perspectiva sobre a relación entre as artes e novas tecnoloxías coa infancia contemporánea.


 • CURSO: “Saca o máximo partido o teu teléfono intelixente ou tableta e goza de todo o que internet che ofrece”_20892 ___________________________Continuación
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel medio
Alcume: Saca o máximo partido o teu teléfono intelixente ou tableta e goza de todo o que internet che ofrece.
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Por videoconferencia e presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 12 de Maio ó 23 de Xuño de 2017
Horario: 11:00 a 12:30
Duración: 10,5 horas
Descrición: Enfocado a persoas cun nivel de aceptación e uso das novas tecnoloxías inicial, este seminario online a celebrar durante os venres de sete semanas pretende dar a coñecer os principais usos que teñen os dispositivos móbiles e tabletas no perfil de usuario destinatario, coa clara intención de desbloquear os temores e barreiras psicolóxicas que en moitos casos existen no seu uso, achegándolles os coñecementos necesarios e a aplicación directa da tecnoloxía no seu día a día . O alumnado que se inscriba pode dispoñer dun soporte tutorial que realizaría a entidade colaboradora FEGAUS a través dos seus titores online, de forma que, tras finalizar cada un dos seminarios poidan acceder a máis información relativa aos contidos da materia tratada, así como á resolución de dúbidas como nun curso online tradicional
Destinatarios: Persoas cun nivel de aceptación e uso das novas tecnoloxías inicial
Prazas: 8 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta

 • CURSO: LibreOffice Calc. Follas de Cálculo I”_20985 ______________Continuación
Servizo: Follas de cálculo 1 (básico) . Nivel Medio
Alcume: Libre Office Calc. Follas de cálculo I
Tipoloxía: Ofimática
Data da realización: Dende o 23 de maio ó 8 de Xuño 2017
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 18 horas
Contidos: I. Que é unha folla de cálculo? II. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Calc) III. Introdución e modificación de datos IV. Formato de celas, filas e columnas (cor, tipo de datos, bordos, dimensións etc.) V. Filtros e ordenación dos datos VI. Traballo con fórmulas VII. Xestionar as follas de cálculo dun libro VIII. Formatos condicionais IX. Creación de gráficos X. Configuración para a impresión dos datos
Destinatarios: Cidadanía en xeral, con coñecementos e destrezas dun ordenador a nivel usuario
Prazas: 11 prazas
Estado: Actividade Aberta
 • Charla: Exame presencial CODIX 1º Edición 2017 Teleformación” _ 21135
Tipoloxía: Ofimática
Data da realización: 2 de Xuño 2017
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Probas libres presenciais de avaliación convocadas por Resolución do 19 de Xaneiro de 2017 (DOG Nº 15, do 23 de xaneiro 2017) para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Prazas: 1 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada
 • Reserva praza
  CURSO: “Edición de imaxes con GIMP”_21271 BT_CeMIT (Aula CeMIT As Pontes)
Servizo: Edición de imaxes e/ou son. Nivel Medio.
Alcume: Edición de imaxes con GIMP
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de As Pontes e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Data da realización: Dende o 12 ó 22 de Xuño 2017 (Luns a Xoves)
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 16 horas
Obxectivos: Aprender o manexo básico do software GIMP. Empezando polo uso das ferramentas que nos proporciona este programa, aprenderemos a crear carteles sinxelos, facer pequenos retoques nas nosas fotos e realizar montaxes simples combinando os coñecementos aprendidos.
Contidos: Introducción e descrición da interface gráfica. Conceptos básicos de imaxes dixitais. Uso de capas. Ferramentas de selección. Uso de outras ferramentas. Retoques que podemos facer nas nosas fotos. Un cartel sinxelo. Montaxes simples.
Destinatarios: Cidadanía en xeral.
Prazas: 10 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa “Banco de Tempo” das aulas da Rede CeMIT
 • CURSO: “Coñece e goza de tódalas posibilidades do teu

   Smartphone”_ 21276
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio.
Alcume: Coñece e goza de tódalas posibilidades do teu Smartphone.
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Presencial aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 12 ó 30 de Xuño de 2017
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 36 horas
Contidos: Tipos de dispositivos móbiles Plataformas de dispositivos móbiles. Aplicacións e uso na vida cotiá. Configuración inicial dun dispositivo Android. Características e ferramentas do sistema operativo. Deseños de apps. Uso básico do dispositivo. Teléfono e contactos. Acceso a Internet. Cámara e álbum de fotos. Localización, instalación e configuración de apps. Xestos e comandos de voz. Acceso á nube para o almacenamento de información. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas. Redes sociais Geolocalización. Correo electrónico. Publicidade nas aplicacións. Virus/Antivirus nos dispositivos. Copias de seguridade. Recuperación de datos
19. Desinstalar apps e borrar arquivos. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Destinatarios: Persoas maiores de 55 anos
Prazas: 10 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta

 • CURSO: “Creación de blogs con Wordpress”_21178 BT_CeMIT (Aula CeMIT Boiro)
Reserva plaza
Servizo: Creación de blogs. Nivel Medio.
Alcume: Creación de blogs con Wordpress.
Tipoloxía: Redes sociais 2.0
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Boiro e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Data da realización: Dende o 26 ó 29 de Xuño 2017 (Luns a Xoves)
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Contidos: Que é un blogue e para que serve. Plataforma Wordpress, como crear un blogue. Acceder en modo Editor. Explorando o escritorio de wordpress.com. Administración de Entradas (engadir nova, etiquetas, copia un artigo). Multimedia (librería multimedia, engadir novo). Ligazóns (engadir novo, categorías de ligazóns). Páxinas (engadir nova, copiar unha páxina). Comentarios. Apariencia (temas, widgets, menús, opciones do tema, cabeceira, fondo, custom design, móbil). Usuarios. Ferramentas. Axustes
Destinatarios: Cidadanía en xeral.
Prazas: 10 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa “Banco de Tempo” das aulas da Rede CeMIT

 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” _ 21274
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 30 de Xuño de 2017
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que realizase con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta


  Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers