venres, 15 de xaneiro de 2016

Programación XANEIRO-FEBREIRO 2016
ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

XANEIRO – FEBREIRO

2016

CURSOS DE FORMACIÓN


 • CHARLA: Exame presencial CODIX : 2º Edición TELEFORMACIÓN 2015
Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática _ Nivel Avanzado
Data da realización: 13 de Decembro
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Exame presencial para obtención do Certificado de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Prazas: 3 prazas
Destinatarios: Participantes no curso de teleformación CODIX convocado por Resolución do 20 de Agosto de 2015 (DOG nº166 01/11/2015).
Estado de peche: Actividade Pechada
 • CURSO: Aula Idiomas: Inglés” . BT_CeMIT (Ortigueira) _ Continuación
Tipoloxía: Outras actividades da aula.
Servizo: Dinamización aula CeMIT_ Nivel Básico
Data da realización: Dende o 12 de Novembro ó 23 de Xuño do 2016 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 33 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel moi básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT.
 • CURSO: Interactuando coas TICs(Xóvenes)
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Servizo: Outras ferramentas TIC
Data da realización: Dende o 15 ó 22 de Xaneiro
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 15 horas
Descrición: Interactuar coas TICs, utilizando todos os materias a disposición dos usuarios que a Rede CeMIT pon a súa disposición (Pcs, internet, auriculares, lectores USB e tarxetas SD e microSD....). Aprenderán a manexarxe coas novas tecnoloxías adquirindo destrezas na súa manipulación, sacándolle o máximo partido para lograr os resultados desexados nos desafíos plantexados que no día de hoxe se fan necesarios.
Destinatarios: Xóvenes desempregados, en activo, estudantes, con necesidade e gran interés no aprendizaxe e uso das novas tecnoloxías.
Prazas: 12 prazas
 • CURSO: UTILIDADES DOS SMARTPHONES”
   • ¿Que podemos facer cos novos teléfonos móbiles?. Pónte o día.
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 25 de Xaneiro ó 10 de Febreiro
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 12 horas
Descrición: Curso básico sobre as principais funcións dos teléfonos intelixente. Aprender a usalos correctamente sacándolle o máximo partido as aplicacións instaladas no móbil é o obxectivo principal desta actividade.
Destinatarios: Persoas maiores que posúan un Smartphone e teñan escasos coñecementos sobre as súas utilidades.
Prazas: 11 prazas                                                   Reserva praza

 • CURSO: Módulo I: Iniciación a Informática e Internet
Tipoloxía: Formación dixital básica.
Servizo: Iniciación a informática . Nivel básico
Data da realización: Dende o 25 de Xaneiro ó 15 de Febreiro
Horario: 16:00 a 18:30 horas
Duración: 24 horas
Descrición: I Acender e apagar correctamente o ordenador II. Manexar o rato e teclado con soltura III. Familiarizarse co entorno de traballo e as ventás do Sistema Operativo IV. Aprender a xestionar arquivos e cartafoles (crear, eliminar, copiar, …) V.Primeiros pasos en internet . VI Crear e xestionar unha conta de correo electrónico.
Destinatarios: Cidadanía en xeral.
Requisitos: Non posuír coñecementos sobre o manexo dun computador.
Prazas: 12 prazas                                                  Reserva praza

 • CURSO: Módulo III: Perfeccionamento en Informática Básica e a Navegación na Internet
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Servizo: Iniciación a informática para maiores. Nivel básico.
Data da realización: Dende o 26 de Xaneiro ó 12 de Febreiro
Horario: 10:30 a 13:00 horas
Duración: 16 horas
Descrición: Parte 3 do curso básico de Alfabetización Dixital para maiores. O obxectivo da actividade é profundizar no aprendido adquirindo máis coñecementos e destrezas na manipulación dun computador.
Destinatarios: Xubilados e prexubilados (dende 55 a 90 anos de idade), que realizaran con anterioridade algún curso formativo do ámbito tecnolóxico.
Requisitos: Posuír coñecementos básicos no manexo dun computador.
Prazas: 11 prazas                                               Reserva praza
 • CHARLA: Fórmate nas TICs
Tipoloxía: Alfabetización dixital básica_Nivel básico
Data da realización: 11 de Febreiro
Horario: 17:00 a 19:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Charla sobre o programa formativo para xóvenes na que se aprenderán a usar e manexar as principais ferramentas de traballo coas tics.
Obxectivos: Informar os asistentes sobre o contido da formación a realizar expoñendo os temas a desenrrolar e as ferramentas a utilizar. Analizaranse os pros sobre a adquisición destes coñecementos e destrezas, os cáles hoxe se fan obligatorios.
Destinatarios: Xóvenes desempregados con inquedanzas sobre as TICs, posúan escasos coñecementos sobre o uso e manexo das novas tecnoloxías e teñan a necesidade de aprender a usalas como ferramentas de traballo.
Prazas: 10 prazas                                                Reserva praza

 • CURSO: Ferramentas TICs(Xóvenes)
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC_Nivel Medio
Servizo: Ferramentas Web 2.0
Data da realización: Dende o 15 de Febreiro ó 18 de Marzo
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 45 horas
Programa: Formación dixital básica en Informática básica e Internet. Ofimática en Software Libre (Calc, Writer, Impress e Base). Comunícate. Rédes Sociais. Ferramentas Online. Edición de imaxe e audio. Administración electrónica. Seguridade TIC. Búsqueda de emprego na Internet.
Destinatarios: Xóvenes desempregrados con inquedanzas sobre as TICs, posúan escasos coñecementos sobre o uso das novas tecnoloxías e teñan a necesidade de aprender a usalas como ferramentas de traballo.
Prazas: 10 prazas                                                 Reserva praza
 • CURSO: Edita as túas fotografías(Software Libre: GIMP)
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo.
Servizo: Retoque de fotografías_Nivel Medio
Data da realización: Dende o 17 ó 24 de Febreiro
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 15 horas
Programa: Aprender a usar o programa de retoque de fotografías en Software Libre, GIMP. Grazas a sencillez da súa interface os usuarios aprenderán a retocar as súas fotografías sen apenas obstáculos obtendo o mellor dos resultados.
Destinatarios: Cidadanía en xeral, con coñecementos básicos sobre o uso dun computador e posúa destrezas no seu manexo.
Prazas: 10 prazas                                                Reserva praza

SEMINARIOS FORMATIVOS. Videoconferencia.

1. XORNADAS INFORMATIVAS: “Apoio para as pemes Galegas. Consellería
economía, emprego e industria.” Xoves 11 de Febreiro 11:30 a 13:30

2. Charla: “Contenedores Linux. Introdución a Docker.” Luns 15 de Febreiro. 16:30 a 19:30

3. Charla: “Desenvolvemento de WebApps con HTML5”. Xoves 25  de Febreiro. 09:30 a 13:30


PRÓXIMOS CURSOS:

1. Ofimática: Base de Datos con Software Libre: “LibreOffice Base”.
2. Formáte para a procura de emprego utilizando as novas tecnoloxías: “Encaix@ co
emprego”.
3. Ferramentas na nube. “Google Apps”.
4. PREZI: “Elabora as túas propias presentacións online”.
5. Creación e xestión dunha conta de correo electrónico.
6. Uso das Redes Sociais (Facebook, Twitter...)

 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.