martes, 31 de outubro de 2017

Programa Novembro_2017ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Novembro 2017

 • Curso: Aula Idiomas: Inglés____Continuación____ BT_CeMIT (Ortigueira)________ 22862
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Servizo: Aula Idiomas: Inglés _ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 19 de Octubro do 2017 ó 26 de Abril do 2018 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 28 horas (5 horas novembro)
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 8 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT


 • Act. Externa: Módulo transversal de alfabetizaciónn informática” _______22820 Continuación
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel básico
Alcume: Módulo Transversal de Alfabetización Informática
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización: 30 e 31 de Outubro; 2,3 e 13 de Novembro
Horario: De 07:30 a 15:30 horas
Duración: 40 horas totais
Descrición:Formación para empregados no obradoiro de emprego “Saúde e Benestar” impartido na mancomunidade Terras de Celanova
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CURSO: “Preparación probas libres CODIX (prácticas)_____Continuación___22955
Servizo: Certificación Galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX-190horas). Nivel Medio
Alcume: Preparación probas libres CODIX_2º Edic (prácticas)_22955
Tipoloxía: CODIX_Certificación competencias dixitais en ofimática
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 24 de Outubro ó 16 de Novembro do 2017 (martes e xoves)
Horario: 10:00 a 12:00 e de 17:00 a 21:00 horas
Duración: 44 horas (32 horas novembro)
Descrición: Exercicios prácticos sobre paquete de Ofimática para a preparación do Exame Codix que se realizará presencialmente na aula CeMIT o día 17 de Novembro.
Destinatarios: Persoas inscritas e matriculadas para a realización presencial do Exame de Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática que expide Amtega
Guión: no curso desenvolveranse os seguintes temas: Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico. Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc. Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base. Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress.
Prazas: 12 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CURSO: “Iniciación á informática e Internet____Continuación ____________22859
Servizo: Iniciación á informática para maiores. Nivel básico
Alcume: Iniciación á Informática e Internet
Tipoloxía: Formación dixital básica
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 16 de Outubro ó 3 de Novembro do 2017 (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 24 horas (3 horas Novembro)
Destinatarios: Cidadáns xubilados e prexubilados sen coñecementos no manexo do ordenador
Guión: I.Descubrir diferentes utilidades do ordenador. II. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. III. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. IV. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). V. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). VI. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VII. Abrir, utilizar e pechar programas. VIII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Prazas: 12 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta • CHARLA: SIMPÁTICO. Administración pública online amigable”_______22946
Alcume: Simpático. Administración pública online amigable
Tipoloxía: Administración electrónica: e_Administración
Data da realización: Venres, 3 de Novembro 2017
Horario: 11:00 a 12:30 horas
Duración: 1,5 horas
Descrición: O proxecto SIMPATICO ten como obxectivo acercar as administracións públicas á cidadanía a través de servizos online amigables
Colabora: Amtega, Formación CeMIT e Fegaus
Sistema: Online e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Observacións: Sistema Operativo a utilizar Windows
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: Resolución de conflitos en materia de consumo”_____________22982
Alcume: Resolución de conflitos en materia de consumo
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Sistema: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Data da realización: Luns, 6 de Novembro 2017
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Descrición: As persoas consumidoras temos recoñecidos unha serie de dereitos básicos, que nos protexen ante distintas situacións que se poden xerar ao mercar calquera produto ou ao facer uso dun servizo. En moitos casos, os propios consumidores descoñecemos estes dereitos que nos amparan. Por iso, a través desta charla coñeceremos os nosos dereitos coma persoas consumidoras así coma as vías de resolución de conflitos se estes se ven vulnerados.
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir
Prazas: 10 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CURSO: “Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles”____ 23069
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel medio
Alcume: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. 23069
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 6 ó 24 de Novembro do 2017
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 27 horas
Colabora: Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara, e cidadanía en xeral maior de 50 anos.
Guión:1. Introdución 2. Tipos de dispositivos móbiles 3. Plataformas de dispositivos móbiles 4. Aplicacións e uso na vida cotiá 5. Configuración inicial dun dispositivo Android 6. Características e ferramentas do sistema operativo 7. Deseños de apps 8. Uso básico do dispositivo (a. Teléfono e contactos; b. Acceso a Internet; c. Cámara e álbum de fotos) 9. Localización, instalación e configuración de apps 10. Xestos e comandos de voz 11. Acceso á nube para o almacenamento de información 12. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas 13. Redes sociais 14. Geolocalización 15. Correo electrónico 16. Publicidade nas aplicacións 17. Virus/Antivirus nos dispositivos 18. Copias de seguridade. Recuperación de datos 19. Desinstalar apps e borrar arquivos
20. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Prazas: 15 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta

 • Charla: Exame presencial CODIX 2º Edición 2017 Autoformación” ______22659
Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 17 de Novembro 2017
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Probas libres de avaliación convocadas por Resolución do 22 de setembro de 2017 para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Observacións: Solicitude de INSCRICIÓN nas probas de avaliación para a obtención da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática. Só se poderá inscribir nunha localidade, día e hora; o incumprimento deste punto supoñerá a exclusión da persoa de todas as localidades na que estea inscrita. O prazo remata o martes 10 de outubro inclusive, realizandose un sorteo para establecer a orde de prelación das persoas con dereito á matriculación (base Quinta)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade pechada • CURSO: Creación de calendarios personalizados”_BT_CeMIT (Aula CeMITFisterra) _23291
Servizo: Deseño gráfico. Nivel Medio
Alcume: Creación de calendarios personalizados_23291
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: Dende o 27 ó 30 de Novembro do 2017
Horario: 10:30 a 12:00 horas
Duración: 6 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Fisterra
Descrición: O obxectivo deste curso é deseñar calendarios personalizados empregando como ferramenta o programa Tkexe Kalender.
Guión: Toma de contacto co programa; Primeiros calendarios empregando as plantillas; Personalización de calendarios (imaxes, tipografías, días especias.....); Exportación de formatos dos calendarios; Creación de plantillas propias; Exportación de plantillas
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Observacións: Sistema Operativo a utilizar Windows. Programa específico Tkexe Kalender.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT

Creación de calendarios_CeMITCelanova • CURSO: “Módulo II e III: Iniciación a Informática e Internet”__________23460
Servizo: Internet: búsquedas de información, utilidades, recursos, etc. Nivel básico
Alcume: Módulo II e III: Iniciación a Informática e Internet.23460
Tipoloxía: Formación dixital básica
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 27 de Novembro ó 22 de Decembro (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 36 horas (6 horas novembro)
Destinatarios: Cidadáns xubilados e prexubilados con coñecementos e destrezas a nivel básico no manexo do ordenador.
Guión: I. Introdución ao funcionamento dos buscadores II. Trucos para buscadores. Busca avanzada III. Recursos en buscadores: web, imaxes, vídeo, libros… IV. Metabuscadores V. Outros recursos de busca: directorios, redes de favoritos, blogs, redes sociais, wikis… VI. Automatización de buscas: alertas e RSS
Prazas: 14 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

luns, 2 de outubro de 2017

Programa Outubro_2017ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Outubro 2017


 • CURSO: Creación de páxinas web con WordpressBT_CeMIT (Aula CeMIT As Pontes)_ 22512
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Servizo: Ferramentas web 2.0 (Wikis, blogs, cloud computing, etc.) _ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 02 ó 11 de Outubro do 2017
Horario: 10:00 a 12:30 horas
Duración: 17,5 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT As Pontes
Descrición: Videoconferencia dende a aulas CeMIT de As Pontes // O obxectivo deste curso é aprender a configuración e administración dunha páxina web mediante un dos xestores de contidos máis utilizado na actualidade: Wordpress.
Guión: Que é Wordpress?; Instalación e aloxamento de Wordpress; Configuración; Creación de contidos e seccións; Administración da páxina
Destinatarios: Cidadanía en xeral con coñécementos e destrezas a nivel bàsico dun ordenador
Prazas: 12 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT
Cartel Creación páxinas Web con wordpress


 • CURSO: “As aplicacións móbiles máis útiles para as túas viaxes. Descubre novos lugares coas ferramentas xeográficas de google”_21813
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel medio
Alcume: As aplicacións móbiles máis útiles para as túas viaxes. Descubre novos lugares coas ferramentas xeográficas de google
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Por videoconferencia e presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Venres, 6 de Outubro 2017
Horario: 11:00 a 12:30 horas
Duración: 1,5 horas
Descrición: Enfocado a persoas cun nivel de aceptación e uso das novas tecnoloxías inicial, este seminario online a celebrar durante os venres de sete semanas pretende dar a coñecer os principais usos que teñen os dispositivos móbiles e tabletas no perfil de usuario destinatario, coa clara intención de desbloquear os temores e barreiras psicolóxicas que en moitos casos existen no seu uso, achegándolles os coñecementos necesarios e a aplicación directa da tecnoloxía no seu día a día . O alumnado que se inscriba pode dispoñer dun soporte tutorial que realizaría a entidade colaboradora FEGAUS a través dos seus titores online, de forma que, tras finalizar cada un dos seminarios poidan acceder a máis información relativa aos contidos da materia tratada, así como á resolución de dúbidas como nun curso online tradicional
Destinatarios: Persoas que fan un uso habitual da tecnoloxía pero que queren sacarlle moito mais partido grazas ao descubrimento de novas funcionalidades e aplicacións
Guión: Parte 1: As aplicacións móbiles máis útiles para as túas viaxes Parte 2: Descobre novos lugares grazas ás ferramentas xeográficas de Google
Prazas: 8 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Ciberseguridade BT_CeMIT (Aula CeMIT Cuntis)_ 22521
Servizo: Ciberdelitos _ Nivel Avanzado
Cartel Ciberseguridade
Alcume: Ciberseguridade _ 22521
Tipoloxía: Seguridade TIC avanzada
Data da realización: Dende o 16 ó 26 de Novembro do 2017
Horario: 11:00 a 14:00 horas
Duración: 24 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Cuntis
Descrición: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Cuntis dentro da iniciativa do Banco de Tempo. As Xornadas están dirixidas a todas as persoas que teñan interese nas novas tecnoloxías e na ciberseguridade. Están divididas en 8 módulos de ciberseguridade de 3 horas cada módulo, un por día.
Guión: O meu ordenador é un zombie (Funcionamiento das redes botnets, así como o seu proceso de creación e infección); Fundamentos do análise de sitios web (Funcionamiento dun sitio Web. Detección, identificación, análise e forma de explotar as vulnerabilidades web); Análise de malware en android (Prácticas máis habituais de análise de malware en dispositivos Android); Espionaxe e cibervixilancia (Análise das diferentes técnicas e ferramentas utilizadas para realizar as labores de espionaxe e cibervixilancia); Fundamentos do análise de sistemas (Identificación: análise e explotación das principais vulnerabilidades dos servicios soportados por un servidor); Forense en windows (En qué consiste e principais técnicas do análise forense en sistemas Windows); Programación segura de sitios web (Identificación dos principais requisitos a ter en conta para desenvolver aplicacións web seguras); Seguridade Wifi (Seguridade dos dispositivos Wifi. Funcionamiento dun punto de acceso falso)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con coñécementos e destrezas a nivel usuario/avanzado dun ordenador e con interese e curiosidade en adquirir coñecementos de ciberseguridade.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT


 • CURSO: “Iniciación á informática e Internet”_22859
Servizo: Iniciación á informática para maiores. Nivel básico
Alcume: Iniciación á Informática e Internet
Tipoloxía: Formación dixital básica
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 16 de Outubro ó 3 de Novembro do 2017 (Luns, mércores e venres)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 24 horas
Destinatarios: Cidadáns xubilados e prexubilados sen coñecementos no manexo do ordenador
Guión: I.Descubrir diferentes utilidades do ordenador. II. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. III. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. IV. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). V. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). VI. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VII. Abrir, utilizar e pechar programas. VIII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Prazas: 12 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: Presentación curso online “Sé dixital” en colaboración con Orange”__22720
Cartel Sé Dixital
Alcume: Presentación curso Sé dixital en colaboración con Orange
Tipoloxía: Outras actividades da aula_Nivel básico
Data da realización: Xoves, 19 de Outubro 2017
Horario: 10:00 a 11:00 horas
Duración: 1 horas
Descrición: Presentación dunha actividade formativa que se vai a realizar en colaboración con Orange e a Escola de Organización Industrial (EOI), acto que será retransmitido a través de videoconferencia. Sé dixital é un programa de formación on-line para desenvolver habilidades dixitais e axudar aos cidadáns a facer negocios desde a súa localidade. O programa está baseado en contidos de alta calidade e coas últimas técnicas audiovisuais/linguaxes de comunicación, con expertos e especialistas de renome, e adaptados á realidade de cada municipio ou comunidade. A formación consiste nun curso gratuíto de 20 horas de carga lectiva. orientado a todos os cidadáns, profesionais e comercios da localidade, e ao que poderán acceder durante aproximadamente 1 mes e medio (45 días) utilizando a plataforma de formación creado ad hoc para o programa.
Colabora: Amtega, Orange e EOI
Sistema: Videoconferencia dende o Centro demostrador TIC e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Prazas: 15 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: Aula Idiomas: Inglés”_22862_________________ BT_CeMIT (Ortigueira)
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Servizo: Aula Idiomas: Inglés _ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 19 de Octubro do 2017 ó 26 de Abril do 2018 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 28 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 8 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT


 • CURSO: “Coñece a fondo a rede social Facebook. Aprende e comparte información en blogs temáticos e foros”_ 21845
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel medio
Alcume: Coñece a fondo a rede social Facebook. Aprende e comparte información en blogs temáticos e foros _ 21845
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Por videoconferencia e presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Venres, 20 de Outubro 2017
Horario: 11:00 a 12:30 horas
Duración: 1,5 horas
Descrición: Enfocado a persoas cun nivel de aceptación e uso das novas tecnoloxías inicial, este seminario online a celebrar durante os venres de sete semanas pretende dar a coñecer os principais usos que teñen os dispositivos móbiles e tabletas no perfil de usuario destinatario, coa clara intención de desbloquear os temores e barreiras psicolóxicas que en moitos casos existen no seu uso, achegándolles os coñecementos necesarios e a aplicación directa da tecnoloxía no seu día a día . O alumnado que se inscriba pode dispoñer dun soporte tutorial que realizaría a entidade colaboradora FEGAUS a través dos seus titores online, de forma que, tras finalizar cada un dos seminarios poidan acceder a máis información relativa aos contidos da materia tratada, así como á resolución de dúbidas como nun curso online tradicional
Destinatarios: Persoas que fan un uso habitual da tecnoloxía pero que queren sacarlle moito mais partido grazas ao descubrimento de novas funcionalidades e aplicacións
Guión: Parte 1: Saca o máximo partido a Facebook, a rede social que che conecta á vida Parte 2: Aprende e comparte información sobre contidos do teu interese grazas aos blogues temáticos e aos foros
Prazas: 8 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: “Taller práctico de Smartphones/tabletas para persoas maiores”_ 22595
Alcume: Taller práctico de Smartphones/tabletas para persoas maiores _ 22595
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova, persoal de Orange
Data da realización: Venres, 20 de Outubro 2017
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 2 horas
Observacións: Estes talleres, cunha duración entre 90 e 120 minutos, estarán impartidos por persoal dependente de Orange pero non é necesario ser cliente desta operadora nin ser propietario de ningún terminal para poder acudir aos mesmos.
Destinatarios: Persoas con idade superior os 60 anos
Contidos do taller: Smartphone- Móbil para maiores. iPhone vs Android. Funcionalidades básicas. Acceso / Axustes / Contactos. Chamadas. Whatsapp / Mensaxes (sms). Cámara. Galería. q Conectarse a Internet. Acceso a Internet; móbil vs wi-fi. Navegador; Google Chrome. Correo electrónico; crear e xestionar unha conta. App’s; descargar, acceso, agrupar, desinstalar, recomendadas, redes sociais
Prazas: 18 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CURSO: “Preparación probas libres CODIX (prácticas)”_22955
Servizo: Certificación Galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX-190horas). Nivel Medio
Alcume: Preparación probas libres CODIX_2º Edic (prácticas)_22955
Tipoloxía: CODIX_Certificación competencias dixitais en ofimática
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Dende o 24 de Outubro ó 16 de Novembro do 2017 (martes e xoves)
Horario: 10:00 a 12:00 e de 17:00 a 21:00 horas
Duración: 44 horas
Descrición: Exercicios prácticos sobre paquete de Ofimática para a preparación do Exame Codix que se realizará presencialmente na aula CeMIT o día 17 de Novembro.
Destinatarios: Persoas inscritas e matriculadas para a realización presencial do Exame de Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática que expide Amtega
Guión: no curso desenvolveranse os seguintes temas: Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico. Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc. Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base. Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress.
Prazas: 12 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta


 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” _ 22709
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 27 de Outubro de 2017
Horario: 10:00 a 11:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: “Usa o teu móbil para coidar a túa saúde, pedir cita médica online e moito máis. Utilidades e funcións dos novos reloxos intelixentes”_ 21829
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel medio
Alcume: Usa o teu móbil para cuidar a túa saúde, pedir cita médica online e moito máis. Utilidades e funcións dos novos reloxos intelixentes _ 21829
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: Venres, 27 de Outubro 2017
Horario: 11:00 a 12:30 horas
Duración: 1,5 horas
Descrición: Enfocado a persoas cun nivel de aceptación e uso das novas tecnoloxías inicial, este seminario online a celebrar durante os venres de sete semanas pretende dar a coñecer os principais usos que teñen os dispositivos móbiles e tabletas no perfil de usuario destinatario, coa clara intención de desbloquear os temores e barreiras psicolóxicas que en moitos casos existen no seu uso, achegándolles os coñecementos necesarios e a aplicación directa da tecnoloxía no seu día a día . O alumnado que se inscriba pode dispoñer dun soporte tutorial que realizaría a entidade colaboradora FEGAUS a través dos seus titores online, de forma que, tras finalizar cada un dos seminarios poidan acceder a máis información relativa aos contidos da materia tratada, así como á resolución de dúbidas como nun curso online tradicional
Destinatarios: Persoas que fan un uso habitual da tecnoloxía pero que queren sacarlle moito mais partido grazas ao descubrimento de novas funcionalidades e aplicacións
Guión: Parte 1: Utilidades e funcións dos novos reloxos intelixentes para coidar a túa saúde Parte 2: Usa o teu móbil para axudarche a coidar a túa saúde. Cita médica online, aplicacións para a saúde, etc.
Prazas: 11 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta

 • CURSO: “Rapaciñ@s: obradoiro de Robótica”_ 22956
Servizo: Robótica. Nivel Medio
Alcume: Rapaciñ@s: obradoiro de Robótica_22956
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Obradoiro de Robótica
Sistema: Presencial na aula CeMIT Celanova
Colabora: Formación CeMIT e o Colexio Profesional de Enxeñaría en informática de Galicia
Imparte: Escolabs
Data da realización: Sábado, 28 de Outubro do 2017
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Descrición: Hoxe en día estímase que o 43% dos postos de traballo actuais desaparecerán e que todos os traballadores requirirán de competencias en novas tecnoloxías. É necesario polo tanto que os nosos mozos e mozas estean PREPARADOS!!!!. O proxecto que presentamos pretende fomentar nos máis novos o desenrolo de habilidades cognitivas, pensamento crítico, concentración, aprendizaxe continuo, creatividade, concienciación ecolóxica e coñecementos sobre novas tecnoloxías. A intención desta xornada é que cada mozo que asista poida descubrir o sentimento de facer e crear cousas que temos canto máis novos somos. Quen os participantes o chegar as súa vivendas queran investigar máis sobre os temas nos que os iniciamos. A máis disto, pretendemos que o coñecemento que usou para crealo o comparta coa sociedade, e igual que el valeuse da investigación doutras persoas para levar a cabo a súa idea, outras persoas poidan valerse do seu. As actividades das xornadas de divulgación tecnolóxica serán a iniciación a programación (orientada a robótica) e a electrónica (arduino, makey makey). Iniciaremos os participantes en cada unha destas materias e enxertaremos neles a curiosidade para seguir profundizando nelas. Tomando coma base as especificacións do método ABP (Aprendizaxe baseada en Proxectos) pretendemos iniciar o participante nas materias realizando un proxecto sinxelo que ten comezo e final, evitando así o sentimento de frustración que pode xurdir nos máis novos a hora de non ver rematado o proposto.
Destinatarios: Nenos e nenas a partir de 7 anos de idade
Prazas: 17 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta

 • CHARLA: “Rapaciñ@s: A tecnoloxía ben segura”_ 22958
Charla Rapaciñ@s
Alcume: Rapaciñ@s: a tecnoloxía ben segura_ 22958
Tipoloxía: Seguridade TIC básica
Sistema: Presencial “Sala de Arcos do Concello” (Planta baixa do Concello)
Colabora: Formación CeMIT e o Colexio Profesional de Enxeñaría en informática de Galicia
Imparte: Julio Mosquera González
Data da realización: Sábado, 28 de Outubro do 2017
Horario: 11:00 a 13:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Ten por obxectivo que nais, pais e docentes accedan a información e recursos educativos de interese para que poidan acompañar acaidamente a incorporación ás novas tecnoloxías dos seus fill@s, estudantes....
Destinatarios: Pais, nais, tutores, formadores, así como cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Prazas: 10 prazas
Estado de Peche: Actividade Aberta • Act. Externa: Módulo transversal de alfabetizaciónn informática” _ 22820
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel básico
Alcume: Módulo Transversal de Alfabetización Informática
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización: 30 e 31 de Outubro; 2,3 e 13 de Novembro
Horario: De 07:30 a 15:30 horas
Duración: 40 horas totais
Descrición:Formación para empregados no obradoiro de emprego “Saúde e Benestar” impartido na mancomunidade Terras de Celanova
Prazas: 20 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers