venres, 28 de setembro de 2018

Programación Outubro _ 2018ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA

Outubro 2018


 • ACTIVIDADE EXTERNA: Empregando en Terra de Celanova__________26352
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Programa/Proxecto: Programa integrado para o emprego “Empregando en Terra de Celanova”
Descrición: Realización da formación en informática enmarcada dentro do programa integrado para o emprego “Empregando en Terra de Celanova”
Alcume: Empregando en Terra de Celanova_26352
Servizo: Iniciación a informática
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización: Dende o 8 ó 24 de Outubro 2018
Horario: 10:00 a 13:30 horas
Duración: 42 horas
Asistentes: 14 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Non tolees ca Wifi____________________________ 26331
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitais
Non tolees coa Wifi_Celanova
Descrición: Claves para que os particulares entendan os servizos da internet que existen no mercado e a cobertura dispoñible
Observacións: Trátase dunha iniciativa posta en marcha dende a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega - Xunta de Galicia) en colaboración coa Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia (AETG) co obxectivo de explicar todo o que debe saber un usuari@ para poder contratar no seu fogar un servizo da Internet adecuado ás súas necesidades e en función da súa cobertura, así como os seus dereitos e como solucionar incidencias e reclamacións referentes o servizo da Internet.
Data da realización: 9 de Outubro de 2018
Horario: 17:00 a 19:00 horas
Duración: 2 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Axentes TIC dunha aula CeMIT e ao persoal dos concellos como as OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor), e cidadanía en xeral.
Prazas: 14 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Curso: Aula Idiomas: Inglés II_ BT_CeMIT (Ortigueira)________ 26513
Servizo: Idiomas _ Nivel Medio
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Data da realización: Dende o 18 de Octubro do 2018 ó 18 de Abril do 2019 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 27 horas (2 horas Outubro)
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Guión: Numbers, date, time, spelling, years, directions, prepositions, saxon genitive. Present Simple / Present continuos / Past simple. Irregular verbs / Future tenses. Comparative / Superlative / as ...as. Question words. First condicional
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés
Prazas: 8 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’18 das aulas da Rede CeMIT


 • CURSO: Cómo crear un Blog en Blogger_____________ 26734
Blog con Blogger_Celanova
Alcume: Cómo crear un Blog en Blogger_26734
Servizo: Creación de Blog. Nivel Medio
Tipoloxía: Redes Sociais 2.0
Data da realización: Dende o 22 ó 26 de Outubro
Horario: 17:00 a 19:00 horas
Duración: 10 horas totais
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Guión: I. Recoñecer que é un blog e diferencialo doutros espazos web. II. Identificar os distintos tipos de blog existentes. III. Identificar finalidades dos blogs. IV. Examinar algunhas ferramentas gratuítas para a creación dun blog. V. Diferenciar as principais partes dun blog. VI. Crear un blog. VII. Identificar os elementos ou accións que condicionan o posicionamento dun blog na Internet.
Destinatarios: Colectivo destinatario: cidadanía en xeral que cumpra os seguintes requisitos: Utilizar un ordenador a nivel básico (mínimo). Dispor dunha conta de correo electrónico con que se dar de alta na aplicación de creación dun blog, e manexar, cando menos a nivel básico, un navegador da Internet.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • ACTIVIDADE EXTERNA: Recursos e portais para a procura de Emprego_______________________________________________________________26841
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Programa/Proxecto: Programa integrado para o emprego “Empregando en Terra de Celanova”
Descrición: Orientación laboral enmarcada dentro do programa integrado para o emprego “Empregando en Terra de Celanova”
Alcume: Recursos e portais para a procura de emprego_26851
Servizo: Busca de emprego a través da Internet. Nivel medio
Tipoloxía: Busca de emprego
Data da realización: 25 de Outubro 2018
Horario: 10:00 a 13:30 horas
Duración: 3,5 horas
Asistentes: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ______ 26567
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 29 de Outubro de 2018
Horario: 10:00 a 11:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Taller práctico de Smartphones_____________ 26777
Smartphones_Celanova
Alcume: Taller práctico de Smartphones. Nivel iniciación_26777
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones. Nivel medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Xornadas totalmente prácticas para persoas maiores, nivel iniciación (comezamos dende cero).
Obxectivos: Con esta actividade, pretendemos conseguir que os asistentes saquen o máximo partido do uso habitual da tecnoloxía, novas aplicacións e recursos que facilitan a vida cotiá.
Data da realización: Dende o 29 de Outubro ó 15 de Novembro do 2018
Horario: 11:00 a 13:00 horas (Luns 5, cambio horario, de 10:00 a 12:00h)
Duración: 24 horas (6h Outubro)
Sistema: Presencial aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas maiores de 65 anos, sen coñecementos nin destrezas no uso dos teléfonos intelixentes
Prazas: 18 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Prácticas exame presencial CODIX_2ª edic Autoformación_____ 26779
Alcume: Prácticas exame presencial Codix_26779
Servizo: Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX-190h). Nivel Medio
Tipoloxía: CODIX - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: Dende o 29 de Outubro ó 15 de Novembro do 2018
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 39 horas (9h Outubro)
Sistema: Presencial aula CeMIT de Celanova
Descrición: Actividade totalmente práctica sobre o paquete ofimático preparatorio para o exame
Obxectivo: Adquirir coñecementos, confianza e destrezas no manexo do paquete ofimático.
Guión: No curso desenvolveranse os seguintes temas: • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico •Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc •Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base • Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress
Destinatarios: Usuarios inscritos e matriculados para a realización das probas libres para obtención da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX), o venres 16 de Novembro do 2018 na aula CeMIT de Celanova por Resolución do 2 de outubro de 2018, DOG nº 194
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.OUTUBRO

Número de actividades rexistradas: 8 actividades nova
Horas totais de formación: 75,5 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 60,5 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 31 altas

domingo, 2 de setembro de 2018

Programación Setembro_2018


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA


SETEMBRO 2018 • CURSO: #Taller Realidade Virtual_ICCKids________________________ 25971
Clasificación actividade: Curso
Organiza e imparte: 123 Artes Dixitais con Cristina Blanco Sousa
Entidade colaboradora: Deputación de Ourense, Ourense ICCWeek e o Concello de Celanova (aula CeMIT)
Programa/Proxecto: Ourense IccKids (Talleres de Industrias Culturais e Creativas para nen@s)
Cartel #RealidadeVirtualCelanova
Alcume: #Taller Realidade Virtual_25971
Servizo: Programación (Móbiles, scratch, etc.) Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Data da realización: Dende o 3 ó 11 de Setembro 2018
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 21 horas
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 8 e os 15 anos
Prazas: 16 prazas
Descrición: Con este taller pretendemos crear unha experiencia interactiva na que os participantes non só observen, senón que tamén constrúan, móvanse, debuxen e cren a súa propia contorna dixital. Terán a oportunidade de gozar desta tecnoloxía que brinda novas oportunidades para o xogo e a acción. A experiencia espacial que expón a realidade virtual permítenos explorar novos ámbitos creativos
Ferramentas (online): Contaremos con CoSpaces, que é unha plataforma coa que crear, explorar e compartir mundos tridimensionales. Igual que sucede con Scratch, niñ@ s e mozos poden desenvolver o seu pensamento e expresar as súas ideas utilizando este recurso Tecnolóxico. Ademais poderán programar movementos dos personaxes e a interacción dos mundos coa contorna de programación: Blockly (visual por bloques tipo Scratch). Para ver os seus traballos finalizados, contaremos con lentes de realidade virtual, e a axuda dos móbiles.
Estado de peche: Actividade Aberta
ICCKIDS é un proxecto que se dedica a formar aos nenos de entre 8 a 15 anos, en capacidades para que non só sexan meros espectadores da tecnoloxía, senon creadores da mesma


 • CURSO: Usando a Rede” ___________________Continuación_____________ 25958
Clasificación actividade: Curso
Alcume: Usando a Rede
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (campamentos, obradoiros, xogos, etc). Nivel básico
Tipoloxía: Internet: ocio e operacións dixitais
Data da realización: Dende o 02 de Xullo ó 14 de Setembro do 2018 (ACCESO LIBRE)
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 68 horas totais (18 horas Setembro)
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Descrición: Aula aberta de uso libre e gratuíto para mozos e mozas
Destinatarios: Para xóvenes menores de 16 anos
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
 • CURSO: Crea o teu personaxe de videoxogo ou película_Tech Kids______ 25874
Clasificación actividade: Curso
Entidade colaboradora -- Aliado dixital: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
Programa: Tech Kids
Alcume: Crea o teu personaxe de videoxogo ou película_Tech Kids (de 14 a 18 anos)_25874
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (campamentos, obradoiros, xogos, etc). Nivel básico
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitais
Data da realización: Sábado, 8 de Setembro 2018
Horario: 09:00 a 15:00 horas
Duración: 6 horas
Destinatarios: Cativos con idade comprendida entre os 12/14 ós 18 anos
Prazas: 14 prazas
Descrición: Es un ou unha apaixonada dos videoxogos, cómics, Manga ou do cinema e as series? Quererías traballar creando este tipo de produtos? Perfecto! Imos ensinarte algunhas ferramentas para que entendas como crear estes personaxes que tanto che gustan, saber como pensan os guionistas e algúns trucos dos e das artistas que os crean. Usaremos o debuxo como ferramenta principal, pero non te preocupes se non es unha máquina debuxando, imos axudarte a que poidas empezar e mellorar as túas habilidades como debuxante e así desenvolver o teu estilo e plasmar as túas ideas. Neste taller aprenderás teoría da creación de personaxes e trucos para que debuxar sexa máis fácil, e ensinarémosche como funcionan as empresas nas que queres traballar por dentro, para orientarche en como formarche e poder realizar os teus soños. Anímasche a probar e divertirche?
Obxectivo: Potenciar a creatividade dos nen@s mediante a creación dun personaxe para videoxogos ou películas a través da tecnoloxía
Estado de peche: Actividade Aberta
Cartel_Crea o teu personaxe de videoxogo ou película • CURSO: Monta e pilota un Dron_Tech Kids_________________________ 25768
Clasificación actividade: Curso
Cartel Monta e pilota un Dron
Entidade colaboradora -- Aliado dixital: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
Program
a: Tech Kids
Alcume: Monta e pilota un Dron_Tech Kids _25768
Servizo: Outras ferramentas TIC. Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Data da realización: Mércores, 12 de Setembro 2018
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Duración: 5 horas
Destinatarios (Público obxectivo): Cativos con idade comprendida entre os 8 e os 12 anos
Prazas: 12 prazas
Lugar da realización: Salón de Actos – Claustro Barroco
Guión: Iniciación á pilotaxe de Drons: Creación dun circuíto de habilidade onde os nenos/as podan adestrar co pilotaxe destas aeronaves; Coñecerán as partes dos drons, como se montan e como son capaces de voar; Logo farase unha práctica empregando dou tipos de aeronaves; Un overcraft para comezar a entender os controis e movementos que ten un dron e unha vez iniciados daremos o salto a un dron co cal percorreremos o circuíto dando paso unha competeción entre os participantes.
Obxectivo: Identificar e fomentar talentas dixitais
Observacións: A actividade ten un finalidade lúdica e pretende sementar nos alumnos/as a curiosidade por este mundo por medio da superación
Requisitos para a realización da actividade: Dispoñer dun espazo de 20 metros para poder montar un circuíto para manexar os drons
Estado de peche: Actividade Aberta


Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers