venres, 7 de outubro de 2016

Publicación Octubre _ 2016ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Outubro 2016


ACTIVIDADES EXTERNAS
CESIÓN DA AULA

  • Externa: Formación Complementaria de Iniciación a Informática (18637)

Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel Básico.
Alcume: Formación Complementaria: Iniciación a Informática
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización: Dende o 30 de Setembro o 5 de Outubro
Horario: De 08:00 á 16:00 horas
Duración: 32 horas
Descrición: Impartición da Formación Complementaria de Iniciación á Informática ao alumnado-traballador do Obradoiro de Emprego EMPRENDEXOVEN da Mancomunidade Terra de Celanova
Docente: Nestor González Martínez
Prazas: 16 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada


ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN

  • Curso: Aula Idiomas: Inglés (18338)” . BT_CeMIT (Ortigueira)
Tipoloxía: Outras actividades da aula.
Servizo: Idiomas_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 6 de Octubre ó 15 de Xuño do 2017 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 32 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel moi básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT
  • CURSO: Ofimática en Software Libre_ Libre Office Calc (18255)
Tipoloxía: Ofimática
Servizo: Follas de Cálculo 1 (básico)- Nivel Medio
Data da realización: Dende o 11 de Outubro ó 3 de Novembro
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 24 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Obxectivos: Familiarizarse co medio de traballo dunha folla de cálculo. Crear táboas de datos e traballar con fórmulas. Crear libros e traballar con datos de diferentes follas. Utilización das fórmulas básicas. Creación de gráficos. Configuración das follas de cálculo para impresión.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que cumpla os requisitos: Utilizar con axilidade un ordenador (manexo do teclado e do ratón, apertura e peche de programas, uso de cartafois, etc.)
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta

  • Curso: Xestión de Arquivos (18256)
Tipoloxía: Formación para empresari@s e emprendedor@s
Servizo: Realiza e garda copias de seguridade da información do teu negocio. Nivel Medio
Data da realización: Venres,14 de Outubro
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Obxectivos: Recoñecer a necesidade de facer copias de seguridade. Identificar que datos cómpre almacenar. Planificar as copias de seguridade como unha tarefa máis na empresa. Elixir o medio de almacenamento axeitado. Realizar un almacenamento seguro das copias de seguridade.
Destinatarios: Empresari@s e emprendedor@s , así como, cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta

  • Curso: Xestión de Nóminas (18541)” . BT_CeMIT (Ortigueira)
Tipoloxía: Ofimática
Servizo: Paquetes ofimáticos e outras ferramentas de oficina_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 17 ó 28 de Octubre (excepto os martes)
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 24 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que cumpla os requisitos: Utilizar con axilidade un ordenador (manexo do teclado e do ratón, apertura e peche de programas, uso de cartafois, etc.)
Prazas: 7 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT


  • CURSO: Configuración de dispositivos móbiles e uso de Apps (18254)
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de Aplicacións Móbiles_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o17 ó 31 de Outubro
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 21 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Contidos: Tipos de dispositivos móbiles Plataformas de dispositivos móbiles. Aplicacións e uso na vida cotiá. Configuración inicial dun dispositivo Android. Características e ferramentas do sistema operativo. Deseños de apps. Uso básico do dispositivo. Teléfono e contactos. Acceso a Internet. Cámara e álbum de fotos. Localización, instalación e configuración de apps. Xestos e comandos de voz. Acceso á nube para o almacenamento de información. Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas. Redes sociais Geolocalización. Correo electrónico. Publicidade nas aplicacións. Virus/Antivirus nos dispositivos. Copias de seguridade. Recuperación de datos
19. Desinstalar apps e borrar arquivos. O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta  • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación (18641)
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: luns, 31 de Outubro
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que realizase con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros). “    Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.