venres, 30 de novembro de 2018

Programación Decembro_2018


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA

 
Decembro 2018 • CHARLA: Telefonía móbil: contratación, facturación e reclamacións_ 27009
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Modalidade: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Colabora: Escola Galega de Consumo
Temática: Nesta charla falarase dos principais conceptos que debemos coñecer na contratación dos servizos de telefonía móbil: tipos de tarifas, con especial referencia aos denominados “servizos empaquetados”, permanencia, roaming, portabilidade, etc. Tamén analizaremos as principais reclamacións en materia de telefonía móbil e como realizar un uso responsable desde tipo de servizos. Afondaremos nos diferentes servizos ofertados polas compañías de telecomunicacións (internet, fusión…) e os dereitos que temos ante esta situación.
Data da realización: 3 de Decembro de 2018
Horario: 12:00 a 13:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Orientada a todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • CURSO: Informática para menores. Gupo II_________Continuación____________ 27283
Alcume: Informática para menores (Grupo II)_27283
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: 22 de novembro ó 20 de Decembro do 2018 (xoves)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 7,5 horas (4,5 horas decembro)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos de 11 a 16 anos
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Prazas: 11 prazas • Act. EXTERNA: Módulo transversal de Alfabetizaciónn Informática” _ 27139
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Mancomunidade Terra de Celanova
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel básico
Alcume: Módulo Transversal de Alfabetización Informática
Tipoloxía: Formación dixital básica
Data da realización:4,5,7,10,11,12 e 13 de decembro 2018; 21,22,23,24 e 25 de Xaneiro 2019
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
Duración: 48 horas totais (28 horas decembro 2018)
Prazas: 20 prazas
Observacións:Formación para empregados no obradoiro de emprego “Benemprega” impartido na Mancomunidade Terras de Celanova curso 2018/2019.
Directora: María Huerta Penedo (44454306K)
Docente: Amavia Méndez Pérez (35477487X)
Estado de peche: Actividade Pechada • CURSO: Plataforma E-Saúde do Sergas. Acceso delegado_________________ 27314
Alcume: Plataforma E-Saúde do Sergas. Acceso delegado. 27314
Servizo: Trámites electrónicos. Administración electrónica. Nivel Medio
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Descrición: Acceso delegado ó historial clínico do Sergas a tavés da Plataforma E-Saúde
Data da realización: 4 e 5 de decembro do 2018
Horario: 16:00 a 18:30 horas
Duración: 5 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas con acceso delegado ó historial clínico do Sergas a través da plataforma E-Saúde
Prazas: 6 prazas
Observacións: Os usuarios deberán ter tarxecta Sanitaria do Sergas, ter solicitada a chave365, solicitude de acceso a plataforma É-Saúde do Sergas ademáis da solicitude de acceso delegado ó historial clínico da persoa dependente, así como, dispor dunha dirección de correo electrónico, número de teléfono móbil e móbil activo, e posuír uns coñecementos e destrezas básicas/mínimas no manexo dun ordenador.
 • CURSO: Informática para menores. Gupo I__________Continuación____________ 27282
Alcume: Informática para menores (Grupo I)_27282
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: 21 de novembro ó 19 de Decembro do 2018 (mércores)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 7,5 horas (4,5 horas Decembro)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos de 6 a 10 anos
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Prazas: 13 prazas
 • Curso: Aula Idiomas: Inglés II____Continuación___ BT_CeMIT (Ortigueira)_______ 26513
Servizo: Idiomas _ Nivel Medio
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Guión: Numbers, date, time, spelling, years, directions, prepositions, saxon genitive. Present Simple / Present continuos / Past simple. Irregular verbs / Future tenses. Comparative / Superlative / as ...as. Question words. First condicional
Data da realización: Dende o 18 de Octubro do 2018 ó 18 de Abril do 2019 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 27 horas (4 horas decembro)
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés
Prazas: 9 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’18 das aulas da Rede CeMIT
 • CHARLA: “Papá Noél por Videoconferencia na Rede CeMIT”___ CPR Sagrado Corazón
(27372)
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: 10 de Decembro do 2018
Horario: 10:30 a 11:00 horas
Duración: 0,5 horas
Descripción: Os escolares galegos de infantil e de educación especial poderán volver a interactuar con Pap Nóel a través do sistema de videoconferencia. O obxectivo desta actividade, é a de establecer unha comunicación fluída e cara a cara entre Papá Noel e os nenos e nenas da comarca poucos días antes da Noiteboa, cando se atenden as peticións de agasallos de todas as nenas e nenos do mundo. Cunha duración aproximada de media hora , os máis cativos da casa poderán facer as súas peticións de Nadal e interactuar directamente e sen intermediarios botando mán das novas tecnoloxías.
Destinatarios: Nenos e nenas entre 3-5 anos do Colexio CPR Sagrado Corazón” do Concello de Celanova
Prazas: 40 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada
 • CURSO: Programa Intégr@te________________________________ 27330
Alcume: Programa Intégr@te_27330
Servizo: Iniciación a Informática. Nivel Básico-Medio-Avanzado
Tipoloxía: Formación dixital básica
Descrición:Programa Intégr@te nas TICs. Módulo I e II Iniciación a Informática
Obxectivo: Reforzar os coñecementos previos, adquirir confianza e destrezas e ampliar os coñecementos básicos.
Data da realización: Dende o 10 ó 21 de decembro do 2018 (luns, martes e mércores. Venres titorías)
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 23 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Persoas desempregadas ou en activo con idade comprendida entre os 35 e 55 anos de idade
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • CHARLA: “Papá Noél por Videoconferencia na Rede CeMIT”___CEIP Curros Enríquez
(27373)
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Data da realización: 14 de Decembro do 2018
Horario: 11:00 a 11:30 horas
Duración: 0,5 horas
Descripción: Os escolares galegos de infantil e de educación especial poderán volver a interactuar con Pap Nóel a través do sistema de videoconferencia. O obxectivo desta actividade, é a de establecer unha comunicación fluída e cara a cara entre Papá Noel e os nenos e nenas da comarca poucos días antes da Noiteboa, cando se atenden as peticións de agasallos de todas as nenas e nenos do mundo. Cunha duración aproximada de media hora , os máis cativos da casa poderán facer as súas peticións de Nadal e interactuar directamente e sen intermediarios botando mán das novas tecnoloxías.
Destinatarios: Nenos e nenas entre 3-5 anos do Colexio CEIP Curros Enríquez” do Concello de Celanova
Prazas: 70 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada
 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 27277
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 20 de Decembro de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.DECEMBRO
Número de actividades rexistradas: 3 actividades comezadas e 7 actividades nova
Horas totais de formación: 72,5 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 37 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 39 altas

domingo, 4 de novembro de 2018

Programa Novembro 2018


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA


Novembro 2018


 • CURSO: Taller práctico de Smartphones________Continuación___________ 26777
Alcume: Taller práctico de Smartphones. Nivel iniciación_26777
Servizo: O correcto aproveitamento dos Smartphones. Nivel medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Xornadas totalmente prácticas para persoas maiores, nivel iniciación (comezamos dende cero).
Obxectivos: Con esta actividade, pretendemos conseguir que os asistentes saquen o máximo partido do uso habitual da tecnoloxía, novas aplicacións e recursos que facilitan a vida cotiá.
Data da realización: Dende o 29 de Outubro ó 15 de Novembro do 2018
Horario: 11:00 a 13:00 horas (Luns 5 de novembro, cambio horario, de 10:00 a 12:00h)
Duración: 24 horas (18h Novembro)
Modalidade: Presencial aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Persoas maiores de 65 anos, sen coñecementos nin destrezas no uso dos teléfonos intelixentes
Prazas: 18 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta • CURSO: Prácticas exame presencial CODIX_2ª edic Autoformación__________ _____________________________________________Continuación_________26779
Alcume: Prácticas exame presencial Codix_26779
Servizo: Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX-190h). Nivel Medio
Tipoloxía: CODIX - Certificación competencias dixitais en ofimática
Descrición: Actividade totalmente práctica sobre o paquete ofimático preparatorio para o exame
Obxectivo: Adquirir coñecementos, confianza e destrezas no manexo do paquete ofimático.
Guión: No curso desenvolveranse os seguintes temas: • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico •Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc •Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base • Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress
Data da realización: Dende o 29 de Outubro ó 15 de Novembro do 2018
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 39 horas (30h Novembro)
Modalidade: Presencial aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Usuarios inscritos e matriculados para a realización das probas libres para obtención da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX), o venres 16 de Novembro do 2018 na aula CeMIT de Celanova por Resolución do 2 de outubro de 2018, DOG nº 194
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada • Curso: Aula Idiomas: Inglés II____Continuación___ BT_CeMIT (Ortigueira)_______ 26513
Servizo: Idiomas _ Nivel Medio
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Guión: Numbers, date, time, spelling, years, directions, prepositions, saxon genitive. Present Simple / Present continuos / Past simple. Irregular verbs / Future tenses. Comparative / Superlative / as ...as. Question words. First condicional
Data da realización: Dende o 18 de Octubro do 2018 ó 18 de Abril do 2019 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 27 horas (4 horas Novembro)
Modalidade: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés
Prazas: 8 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’18 das aulas da Rede CeMIT
 • CHARLA: Dálle luz a túa factura. Bono Social eléctrico e outras axudas_ 26331
Tipoloxía: Internet: Ocio e operacións dixitais
Descrición: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Temática: Dálle luz á túa factura pretende facilitar os coñecementos básicos necesarios para comprender a factura eléctrica, para adoitar medidas de aforro no gasto eléctrico e para realizar unha reclamación nos distintos supostos que se poidan presentar en relación á contratación dos servizos prestados polas compañías eléctricas. Centrarémonos ademais, nas tarifas con descontos como son o Bono social (a nivel estatal) e axudas específicas a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social (a nivel autonómico).
Modalidade: Videoconferenica dende EGC e presencial na aula CeMIT de Celanova
Data da realización: 5 de Novembro de 2018
Horario: 12:00 a 13:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Orientada a todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta  • Charla: Exame presencial CODIX - 2018 2º Edición Autoformación” ____ 26622
Nome: Exame presencial CODIX - 2018 2ªEdición
Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática
Descrición: Probas libres de avaliación convocadas por Resolución do 2 de outubro de 2018 (DOG nº 194, do 10 de Outubro de 2018) para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial)
Observacións: Solicitude de INSCRICIÓN nas probas de avaliación para a obtención da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática. Só se poderá inscribir nunha localidade, día e hora; o incumprimento deste punto supoñerá a exclusión da persoa de todas as localidades na que estea inscrita. O prazo remata o xoves 18 de outubro inclusive, realizandose posteriormente un sorteo para establecer a orde de prelación das persoas con dereito á matriculación (base Quinta)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas plantexadas dende Amtega, haber pagado as taxas do exame.
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Data da realización: 16 de Novembro do 2018
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada • CURSO: Creación de calendarios personalizados____BT_CeMIT (Fisterra)______ 26738
Alcume: Creación de calendarios persoanalizados_26738
Servizo: Deseño Gráfico. Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Obxectivo: Deseñar calendarios personalizados dun modo sinxelo e práctico.
Guión: Toma de contacto co programa; Primeiros calendarios empregando as plantillas; Personalización de calendarios (imaxes, tipografías, días especias.....); Exportación de formatos dos calendarios; Creación de plantillas propias; Exportación de plantillas
Observacións: Sistema Operativo a utilizar Windows. Programa específico Tkexe Kalender.
Data da realización: 19,20 e 21 de novembro do 2018
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 6 horas
Modalidade: Por videoconferencia dende a aula CeMIT de Fisterra dentro da iniciativa do Banco de Tempo - ComparTIC 18, e presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 12 prazas

Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 18


Cartel Calendarios personalizados • CURSO: Internet e correo electrónico_____________________ 26782
Alcume: Internet e correo electrónico_26782
Servizo: Correo electrónico: Webmail. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básico
Obxectivo: Adquirir destrezas no manexo da Internet e da conta de correo electrónico. Aprender trucos e recursos para realizar as buscas de forma máis eficiente; Realizar buscas con sentido crítico, discriminando e analizando correctamente os resultados; Recursos en buscadores: web, imaxes, vídeo, libros…; Saber que é o correo electrónico e como funciona; acceder a conta de correo; Aprender a redactar, enviar e recibir correos electrónicos; Enviar e recibir documentos adxuntos; Organizar o correo recibido
Guión: I. Introdución ao funcionamento dos buscadores II. Trucos para buscadores. Busca avanzada III. Recursos en buscadores: web, imaxes, vídeo, libros… IV. Metabuscadores V. Outros recursos de busca: directorios, redes de favoritos, blogs, redes sociais, wikis… VI. Automatización de buscas: alertas e RSS ; Saber que é o correo electrónico e como funciona. II. Identificar as distintas formas de acceder ao correo (cliente e webmail). III. Aprender a redactar, enviar e recibir correos electrónicos. IV. Enviar e recibir documentos adxuntos. V. Organizar o correo recibido. VI. Xestionar contactos. VII. Configurar respostas automáticas. VIII. Aprender a crear sinaturas.
Data da realización: 19 ó 23 de novembro do 2018
Horario: 16:00 ó 18:30 horas
Duración: 11,5 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara de Celanova e cidadanía en xeral ata cubrir aforo
Prazas: 10 prazas
 • CURSO: Informática para menores. Gupo I_______________ 27282
Alcume: Informática para menores (Grupo I)_27282
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: 21 de novembro ó 19 de Decembro do 2018 (mércores)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 7,5 horas (3 horas novembro)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos de 6 a 10 anos
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Prazas: 13 prazas
 • CHARLA: Faite dixital e tramita nun clic. Coñece a nova Sede Electrónica da Xunta de Galicia” _______________________________________________ 26990
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Obxectivo: Dar a coñecer as claves dos principais servizos da administración dixital e as novidades implantadas na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
Programa: Programa: 1. Os sistemas de identificación e sinatura electrónica: Certificados electrónicos e Chave365. 2. A Sede electrónica da Xunta de Galicia: A nova interface e a xestión dos trámites dispoñibles e requirimentos técnicos para o seu uso. 3. Notifica.gal: Trámites dispoñibles e requirimentos técnicos para o seu uso. 4. Outros sistemas de administración electrónica.
Modalidade: Videoconferenica dende o CDTIC
Data da realización: 22 de Novembro de 2018
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Destinatarios: Responsables de aula e Axentes TIC, persoal do Concello, aliados e voluntarios dixitais, e cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Requisitos: Adicionalmente será necesario ter o DNI electrónico, un certificado electrónico en vigor e máis a clave para o seu uso. dese actualizar o certificado ou a clave nuns minutos e sen cita previa nunha oficina de expedición do DNI. No caso de estar dado de alta no sistema Chave 365 https://sede.xunta.gal/chave365  tamén poderás empregalo coa clave persoal e o teléfono móbil.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: Informática para menores. Gupo II_______________________________ 27283
Alcume: Informática para menores (Grupo II)_27283
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: 22 de novembro ó 20 de Decembro do 2018 (xoves)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 7,5 horas (3 horas novembro)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos de 11 a 16 anos
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Prazas: 11 prazas
 • CURSO: Creación de Álbums dixitais____BT_CeMIT (Fisterra)__________________ 26743


Cartel Albums Dixitais
Alcume: Creación de álbums dixitais_26743
Servizo: Elaboración de carteis e folletos. Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Obxectivo: Crear álbums dixitais na plataforma FOTOPRIX
Observacións: Sistema Operativo a utilizar Windows. Programa específico FOTOPRIX
Data da realización: Dende o 26 ó 29 de Novembro 2018
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Modalidade: Por videoconferencia dende a aula CeMIT de Fisterra dentro da iniciativa do Banco de Tempo - ComparTIC 18, e presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas: 8 prazas
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 18


 • CURSO: Acceso e uso da plataforma E-Saúde do Sergas___________________ 26787
Alcume: Acceso e uso da plataforma E-Saúde do Sergas_26787
Servizo: Trámites electrónicos. Administración electrónica. Nivel Medio
Tipoloxía: Administración electrónica: eAdministración
Data da realización: Dende o 26 ó 30 de Novembro 2018
Horario: 16:30 a 18:30 horas
Duración: 6 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Mulleres pertencentes a Asociación Amas de Casa Ilduara do Concello de Celanova e cidadanía en xeral ata cubrir aforo.
Prazas: 10 prazas
Colabora: Asociación Amas de Casa Ilduara Celanova
Observacións: Os usuarios deberán ter tarxecta Sanitaria do Sergas, ter solicitada a chave365 e solicitude de acceso a plataforma É-Saúde do Sergas, dispor dunha dirección de correo electrónico, número de teléfono móbil e móbil activo, e posuír uns coñecementos e destrezas básicas/mínimas no manexo dun ordenador.
 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 26788
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 30 de Novembro de 2018
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.
NOVEMBRO

Número de actividades rexistradas: 3 actividades comezadas e 10 actividades novas
Horas totais de formación: 98 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 70 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 11 altas

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers