mércores, 2 de novembro de 2016

Programa Novembro 2016ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Novembro 2016

ACTIVIDADES DA PROPIA AULA
CURSOS DE FORMACIÓN

 • Curso: Aula Idiomas: Inglés (18338)” . BT_CeMIT (Ortigueira)________Continuación
Tipoloxía: Outras actividades da aula.
Servizo: Idiomas_ Nivel Medio
Data da realización: Dende o 6 de Octubre ó 15 de Xuño do 2017 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 32 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel moi básico
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT


 • CURSO: Ofimática en Software Libre_ Libre Office Calc I” (18255) ___Continuación
Tipoloxía: Ofimática
Servizo: Follas de Cálculo 1 (básico)- Nivel Medio
Data da realización: Dende o 11 de Outubro ó 3 de Novembro
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 24 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Obxectivos: Familiarizarse co medio de traballo dunha folla de cálculo. Crear táboas de datos e traballar con fórmulas. Crear libros e traballar con datos de diferentes follas. Utilización das fórmulas básicas. Creación de gráficos. Configuración das follas de cálculo para impresión.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que cumpla os requisitos: Utilizar con axilidade un ordenador (manexo do teclado e do ratón, apertura e peche de programas, uso de cartafois, etc.)
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • CURSO: Módulo I: Alfabetización dixital básica: Iniciación a Informática básica e a Navegación na Internet
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Servizo: Iniciación a informática. Nivel básico.
Data da realización: Dende o 4 ó 25 de Novembro
Horario: 16:00 a 18:30 horas
Duración: 25 horas
Descrición: I Acender e apagar correctamente o ordenador. II Manexar o rato e teclado con soltura. III Familiarizarse co entorno de traballo e as ventás do Sistema Operativo. IV Aprender a xestionar arquivos e cartafoles (crear, eliminar, copiar, ...). VPrimeiros pasos en internet . VI Crear e xestionar unha conta de correo electrónico.
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Requisitos: Non posuír coñecementos no manexo dun computador.
Prazas: 13 prazas


 • CURSO: Ofimática en Software Libre. Preparación para Exame Codix” _(Prácticas)
Tipoloxía: Ofimática en Software Libre
Servizo: LibreOffice. Nivel Medio.
Data da realización: Dende o 4 ó 25 de Novembro
Horario: 10:00 A 11:00 e de 18:30 a 20:00 horas
Duración: 27 horas
Descrición: Exercicios prácticos sobre paquete de Ofimática para a preparación do Exame para a obtención da Certificación Codix que se realizará presencialmente na aula CeMIT os días 18 e 29 de Novembro.
Destinatarios: Preferentemente persoas inscritas e matriculadas para a realización do Exame de Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática que expide Amtega nos sistema de Autoformación e Teleformación e, en xeral, cidadanía interesada na temática ata cubrir as prazas ofertadas.
Prazas: 7 prazas


 • CHARLA: Productos ecolóxicos de calidade(Instituto Galego de Consumo)_18851
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Sistema: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Data da realización: 07 de Novembro
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Contidos: Principais características dos produtos ecolóxicos e o concepto de comercio de proximidade. Póñense en valor os produtos da nosa contorna e, en especial, os produtos ecolóxicos, con certificación de calidade ou con denominación de orixe. Identificar os selos e certificación de calidade e o significado que hai detrás.
Descrición: Explicaranse unha serie de nocións básicas para a lectura da etiquetaxe dos alimentos, que favorecerán unha escolla responsable dos produtos. A continuación, explicaranse como se poden identificar os produtos ecolóxicos e de calidade, e por qué a escolla destes produtos é unha escolla de consumo responsable
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Prazas: 12 prazas
 • CURSO: Ofimática en Software Libre_ Libre Office Calc II” (19029)
Tipoloxía: Codix. Competencias Dixitais en Ofimática
Servizo: Aplicacións informáticas das follas de Cálculo. Libre Office Calc II. Nivel Medio
Data da realización: Dende o 08 ó 29 de Novembro
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Duración: 21 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Obxectivos: Manexar a nivel medio unha folla de cálculo. Coñecer as principais operacións e funcións que se poden realizar con facilidade e soltura na súa formulación. Aplicar formatos en celdas,filas, columnas e follas, sen ningún problema e obtendo os resultados desexados. Manexar datos, realizando operacións, filtros e ordenacións dos datos. Xestionar facturas, albaráns e pedidos. Preparar plantillas e modelos. Manter un control de gastos e ingresos.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que cumpla os requisitos: Utilizar con axilidade un ordenador (manexo do teclado e do ratón, apertura e peche de programas, uso de cartafois, etc.), e xa teña un coñecemento básico sobre o manexo dunha folla de cálculo ou realizase con anterioridade un curso ou formación sobre a temática.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


 • Curso: Deseño 3D con Sketchup”_18773 . BT_CeMIT (Santa Comba)
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Servizo: Deseño Gráfico_Nivel Medio
Data da realización: Dende o 14 ó 24 de Novembro (excepto os venres)
Horario: 12:00 a 14:00 horas
Duración: 16 horas
Sistema: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Santa Comba e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que cumpla os requisitos: Utilizar con axilidade un ordenador (manexo do teclado e do ratón, apertura e peche de programas, uso de cartafois, etc.). Non é imprescimdible ter coñecementos de deseño asistido con outros programas.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro do Banco de Tempo integrado en aulas da Rede CeMIT • CHARLA: Casos prácticos de tramitación de Infraestructuras de Telecomunicacións nos Concellos” _ 19106
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Sistema: Videoconferencia dende a Centro Demostrador TIC, e presencial na aula CeMIT Celanova
Data da realización: 15 de Novembro
Horario: 10:00 a 11:30 horas
Duración: 1,5 horas
Contidos: Contexto das telecomunicacións. Glosario. Normativa de aplicación. Casos prácticos para os Concellos. Rolda de preguntas e dúbidas.
Descrición: Nos últimos anos estanse a producir numerosas modificacións normativas no referente ás infraestructuras de telecomunicacións que afectan ás actividades sobre as que exercen as súas competencias as Administracións Locais. É preciso coñecer as implicacións da nova normativa de cara á actualización dos desenvolvementos municipais e á tramitación das diversas solicitudes
Obxectivo: Informar aos concellos sobre as novidades que afectan ao despregamento das infraestructuras de telecomunicacións no territorio municipal, reflectindo a importancia da ordenación das mesmas e a necesidade de facilitar e reducir o custo do seu despregamento.
Destinatarios: Persoal municipal con competencias no ordenamento urbanístico das infraestructuras de telecomunicacións, tanto dende o punto de vista da súa tramitación (secretarios, arquitecto municipal, persoal de urbanismo ou obras, etc.), coma da súa xestión ou instalación (servizos minicipais de electricidade, informática, obras, etc.)
Colabora: Oficina Concellos, AETG, CDTIC e AMTEGA.
Imparte: Javier Fernández Fraga. Enxeñeiro de telecomunicacións, vocal da AETG (Axencia de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia)
Prazas: 10 prazas


 • EXAME CODIX: Exame presencial CODIX : 2º Edición 2016(Autoformación)
Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 18 de Novembro
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Exame presencial para obtención do Certificado de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia. Resolución do 23 de setembro de 2016 para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial emitido por AMTEGA pertencente a Xunta de Galicia)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos:
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas ofertadas, haber pagado as taxas do exame.
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade pechada


 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” (18642)
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 28 de Novembro
Horario: 11:00 a 12:00 horas
Duración: 1 horas
Sistema: Presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Cidadanía en xeral que realizase con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros). “


 • EXAME CODIX: Exame presencial CODIX : 2º Edición 2016(Teleformación)
Tipoloxía: Codix - Certificación competencias dixitais en ofimática
Data da realización: 29 de Novembro
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 2 horas
Descrición: Exame presencial para obtención do Certificado de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) expedido por AMTEGA, pertencente a Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia.
Obxectivos: Obter a Certificación de Competencias dixitais en ofimática: CODIX (título oficial emitido por AMTEGA pertencente a Xunta de Galicia)
Destinatarios: Cidadanía en xeral con amplos coñecementos sobre o paquete ofimático en Software Libre.
Requisitos: Ser usuario da Rede CeMIT e haber realizado a previa inscrición da matrícula para realizar o exame. Unha vez feito o sorteo, aceptando a solicitude e entrando nas prazas ofertadas, haber pagado as taxas do exame.
Prazas: 11 prazas
Estado de peche: Actividade pechada


  Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers