venres, 30 de agosto de 2019

Programación Setembro 2019ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE

 INFORMÁTICA


Setembro 2019


  • CURSO: “Introdución ao deseño web con HTML e CSS” _______BT_CeMIT______ 29225
Alcume: Introdución ao deseño web con HTML e CSS
Servizo: Creación de páxinas Web. Nivel Avanzado
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Descrición: Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’19 (BTCeMIT), será transmitida por Videoconferencia a outras aulas CeMIT
Obxectivo: Obter os coñecementos básicos sobre a programación Web con HTML e CSS
Guión: Contidos: HTML e CSS. Estándares implicados; Etiquetas principais. Tipos; Atributos principais; Táboas; Formularios; CSS. Formatado básico e selectores principais; Posicionemento e deseño con contenedores; Deseño responsive; Servizos de publicación
Docente: Julio Mosquera González
Data da realización: Dende o 2 ó 5 de Setembro do 2019
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas ofertadas: 13 prazas
Aulas participantes: Aula CeMIT Ortigueira, Fisterra, Cuntis e Boiro
Software para a docencia: P rograma de Programación: Editor Bluefish e navegador Mozilla Firefox
Sistema operativo: Linux
Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 19
  • CURSO: Aprende a usar a Tableta____________Grupo1_______________________ 29388
Alcume: Aprende a usar a Tableta (Grupo 1) 29388
Servizo: O uso da tableta. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Aprende a usar a tableta para persoas maiores. Teremos tablets cedidas por vodafone en colaboración con Amtega para a realización da actividade
Obxectivos: introducir ás persoas maiores no uso básico destes dispositivos e de mostrarlles tamén as múltiples vantaxes e posibilidades que se lles abren aproveitando estas tecnoloxías que combinan unha gran portabilidade e accesibilidade desde calquera sitio e lugar.
Colabora: Fundación Vodadone
Data da realización: Dende o 2 ó 13 de Setembro do 2019
Horario: 12:00 a 14:00 horas
Duración: 20 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Usuarios maiores de 75 anos
Prazas: 5 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
  • CURSO: Aprende a usar a Tableta____________Grupo2_______________________ 29389
Alcume: Aprende a usar a Tableta (Grupo 2) 29389
Servizo: O uso da tableta. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Descrición: Aprende a usar a tableta para persoas maiores. Teremos tablets cedidas por vodafone en colaboración con Amtega para a realización da actividade
Obxectivos: introducir ás persoas maiores no uso básico destes dispositivos e de mostrarlles tamén as múltiples vantaxes e posibilidades que se lles abren aproveitando estas tecnoloxías que combinan unha gran portabilidade e accesibilidade desde calquera sitio e lugar.
Colabora: Fundación Vodadone
Data da realización: Dende o 2 ó 13 de Setembro do 2019
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Duración: 20 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Usuarios con idade comprendida entre os 50 e os 60 anos
Prazas: 5 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta  • CURSO: Robótica para tod@s _Tech Kids_________________________________ 28991
Entidade colaboradora -- Aliado dixital: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e Amtega
Programa: Tech Kids
Alcume: Robótica para tod@s Tech Kids_ 28991
Servizo: Robótica. Nivel Medio
Tipoloxía: Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Robótica para Tod@s _Tech Kids
Descrición: Robótica para todos. Misturando algoritmos e linguaxes co funcionamento de distintos robots
Obxectivos: A actividade iniciará ás nenas e nenos na programación dun xeito entretido
Guión:
- Programación: Iniciaremos na programación por bloques, aprendendo o ciclo da vida do software, os condicionais, as variables e os algoritmos.
- Electricidade: Coñeceremos as partes do robot e a función que desenvolven. Tamén aprenderemos de condutividade e circuítos eléctricos cando constrúan o control remoto de mBot.
- Plástica: para os máis cativos debuxaremos, recurtaremos e pegaremos o control remoto do mBot. Pintarémolo o noso gusto traballando a psicomotricidade final
Data da realización: Venres, 6 de Setembro
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar da realización: Aula CeMIT Celanova
Destinatarios (Público obxectivo): Cativos con idade comprendida entre os 9 e os 16 anos
Prazas: 15 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta


  • CURSO: “Deseño gráfico con Qcad” _______________________BT_CeMIT______ 29224
Alcume: Introdución ao deseño asistido por ordenador
Servizo: Deseño gráfico. Nivel Medio
Tipoloxía: Imaxe, audio e vídeo
Descrición: Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’19 (BTCeMIT), será transmitida por Videoconferencia a outras aulas CeMIT
Guión: 1. Conceptos de CAD. 2. Contorno de traballo. Configuración inicial. 3. Manipulación do zoom, a rejilla, utilidades do debuxo. 4. Forzados e restricións do cursor. 5. Tipos de coordenadas: polares, absolutas e relativas. 6. Debuxo de entidades. Selección, Arcos, liñas, puntos, rectángulos, círculos, paralelas, tanxentes, bisectrices, polígonos... 7. Edición de entidades: mover, copiar, espello, rotación, escala, recortar, alargar, redondear, achaflanar, dividir, estirar... 8. Traballo con capas (creación, eliminación, visibilidade, asignación...) 9. Acotación 10. Traballo con bloques 11. Saída a impresión.
Docente: Julio Mosquera González
Data da realización: Dende o 9 ó 12 de Setembro do 2019
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 8 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cidadanía en xeral
Prazas ofertadas: 11 prazas
Aulas participantes: Aula CeMIT Ortigueira, Fisterra, e Cuntis
Software para a docencia: Qcad, LibreCAD ou similar
Sistema operativo: Linux

Actividade dentro da iniciativa Banco de Tempo das aulas da Rede CeMIT - ComparTIC 19


  • CHARLA: Dálle luz a túa factura. Bono social eléctrico e outras axudas” _ 29357
Alcume: Dálle luz a túa factura. Bono social eléctrico e outras axudas _ 29357
Colabora: EGC (Escola Galega de Consumo)
Modalidade: Videoconferencia dende a Escola Galega de Consumo
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Obxectivos: Facilitar os coñecementos básicos necesarios para comprender a factura eléctrica, para adoitar medidas de aforro no gasto eléctrico e para realizar unha reclamación nos distintos supostos que se poidan presentar en relación á contratación dos servizos prestados polas compañías eléctricas. Centrarémonos ademais, nas tarifas con descontos como son o Bono social (a nivel estatal) e axudas específicas a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social (a nivel autonómico).
Data da realización: Luns, 16 de Setembro de 2019
Horario: 12:00 a 13:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Orientada para todos os públicos ao tratar temas actuais que nos afectan en gran medida como consumidores habituais.
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
  • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 29314
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 20 de Setembro de 2019
Horario:12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta
  • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.

SETEMBRO
Número de actividades rexistradas: 7 actividades novas
Horas totais de formación: 62,5 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 59,5 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 12 altas

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers