luns, 1 de abril de 2019

Programa Abril_2019


ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA MUNICIPAL DE 

INFORMÁTICA
 
Abril 2019
 • Curso: Aula Idiomas: Inglés II____Continuación___ BT_CeMIT (Ortigueira)_______ 26513
Servizo: Idiomas _ Nivel Medio
Tipoloxía: Outras actividades da aula
Descrición: Durante unha hora a semana os usuarios escoitaran e falarán en Inglés. A actividade é totalmente oral, todo falado dende o primeiro momento cun nivel básico
Guión: Numbers, date, time, spelling, years, directions, prepositions, saxon genitive. Present Simple / Present continuos / Past simple. Irregular verbs / Future tenses. Comparative / Superlative / as ...as. Question words. First condicional
Data da realización: Dende o 18 de Outubro do 2018 ó 18 de Abril do 2019 (Todos os xoves)
Horario: 16:00 a 17:00 horas
Duración: 27 horas (3 horas Abril19)
Modalidade: Videoconferencia dende a aula CeMIT de Ortigueira e presencial na aula CeMIT de Celanova.
Destinatarios: Usuarios sen ou apenas coñecementos no idioma inglés
Prazas: 9 prazas
Estado de peche: Actividade Aberta
Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’18-19 das aulas da Rede CeMIT

 • CURSO: Módulo II: Iniciación á Informática (Gupo I)______Continuación____ 27562
Alcume: Módulo II: Iniciación á Informática (Grupo I)_27562
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: Dende o 23 de Xaneiro ó 29 de Maio do 2019 (Mércores)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 28,5 horas totais (6 horas Abril)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos e cativas de 6 a 10 anos
Prazas: 13 prazas

 • CURSO: Módulo II: Iniciación á Informática (Gupo II)______Continuación___ 27563
Alcume: Módulo II: Iniciación á Informática (Grupo I)_27563
Colabora: Cruz Roxa Celanova
Servizo: Iniciación a informática para menores. Nivel básico
Tipoloxía: Formación Dixital Básica
Guión: I. Coñecer os elementos básicos dun ordenador. II. Familiarizarse co uso do teclado e do rato. III. Familiarizarse co uso dun sistema operativo (Windows ou Ubuntu). IV. Coñecer a estrutura lóxica dun ordenador (unidades de disco, cartafoles e ficheiros). V. Crear e xestionar cartafoles e ficheiros. VI. Abrir, utilizar e pechar programas. VII. Iniciarse na navegación pola Internet.
Data da realización: Dende o 24 de Xaneiro ó 30 de Maio do 2019 (Xoves)
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Duración: 28,5 horas (6 horas Abril)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Cativos e cativas de 11 a 16 anos
Prazas: 13 prazas

 • CURSO: Follas de Cálculo I (Básico/Medio) con Libre Office Calc___Continuación_ __________________________________________________________________________________28088
Alcume: Follas de Cálculo I (básico) con Libre Office Calc _ 28088
Servizo: Follas de Cálculo 1 (básico) - Nivel medio
Tipoloxía: Ofimática
Guión: I. Que é unha folla de cálculo? II. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Calc) III. Introdución e modificación de datos IV. Formato de celas, filas e columnas (cor, tipo de datos, bordos, dimensións etc.) V. Filtros e ordenación dos datos VI. Traballo con fórmulas (Matemáticas, Estadísticas, Follas de cálculo, Finanzas, Lóxicas, Data e Hora e Texto. VII. Xestionar as follas de cálculo dun libro VIII. Formatos condicionais IX. Creación de gráficos X. Configuración para a impresión dos datos
Data da realización: Dende o 25 de Marzo ó 12 de Abril do 2019
Horario: 15:30 a 19:00 horas
Duración: 33 horas totais (21 horas Abril)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Xóvenes desempregados e persoas en activo menores de 55 anos
Prazas: 11 prazas

 • CURSO: Base de datos I (básico) con Libre Office Base____BT_CeMIT_______28089
Alcume: Base de datos I (básico con Libre Office Base _ 28089
Servizo: Base de datos 1 (básico) - Nivel medio
Tipoloxía: Ofimática
Guión: I. Que é unha base de datos? II. Cando precisas unha base de datos? Que información se pode xestionar? III. A estrutura dunha base de datos: táboa, rexistro e campo IV. Como estruturar a información que se vai levar a unha base de datos V. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Base) VI. Creación e uso de táboas (LibreOffice Base) VII. Como introducir información nas táboas: creación de formularios VIII. Creación de consultas IX. Creación de informes
Data da realización: Dende o 1 ó 4 de Abril do 2019
Horario: 10:00 a 12:30 horas
Duración: 10 horas totais
Modalidade: Videoconferencia dende aula CeMIT de Santa Comba e presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Preferentemente persoas inscritas para a realización das probas presenciais para a obtención da Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX), así como, cidadanía en xeral interesada na temática a seguir.
Prazas: 10 prazas
Actividade dentro da iniciativa ComparTIC’18-19 das aulas da Rede CeMIT


Cartel base de datos_Libre Office Base
 • Act. EXTERNA: Formación telemática Competencias Clave2019”_______28292
Tipo de Actividade Externas: Cesión de aula e servizo
Entidade colaboradora: Asociación Cultural Cantaclaro
Solicitante: María Veloso Babarro (representante da Asociación Cultural Cantaclaro)
Responsable: Daysi Ramirez Escobar (45163764K)
Alcume: Formación telemática Competencias Clave 2019
Servizo: Internet: búsqueda de información, utilidades, recursos, etc. Nivel básico
Tipoloxía: Formación dixital básica
Descrición: Formar telemáticamente a alumnos de Competencias Clave N2/N3
Data da realización: 5 e 12 de Abril do 2019 (venres)
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas totais
Prazas: 10 prazas
Estado de peche: Actividade Pechada

 • CURSO: Competencias Digitales 502247___________________________________ 28304
Alcume: Competencias Digitales 502247 _ 28304
Colabora: Cruz Roja Celanova
Servizo: Internet: Búsquedas de información, utilidades e recursos, etc. Nivel básico
Tipoloxía: Formación dixital básica
Descrición: Formar al Voluntariado para que sepan utilizar la tecnología con confianza y de manera segura para, y entre otras cosas, participar e interactuar con otras personas, ayudar a los usuarios a conseguir trabajo y obtener información
Guión: Información y alfabetización de datos 1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital Articular las necesidades de información, buscar datos, información y contenido en entornos digitales, acceder a ellos y navegar entre ellos. Crear y actualizar estrategias de búsqueda personal. 2. Evaluación de datos, información y contenido digital Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de datos, información y contenido digital. Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el contenido digital. 3. Gestión de datos, información y contenido digital Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en entornos digitales. Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado. Comunicación y colaboración 4. Interacción a través de tecnologías digitales Interactuar a través de una variedad de tecnologías digitales y comprender los medios de comunicación digital apropiados para un contexto dado.
Data da realización: Mércores, 10 de Abril do 2019
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Duración: 4 horas
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Ser voluntario/a de Cruz Roja Española
Prazas: 10 prazas

 • CURSO: Enréd@te en Semana Santa________________________________________ 28340
Alcume: Enréd@te en Semana Santa _ 28340
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (campamentos, obradoiros, xogos, etc.). Nivel básico
Tipoloxía: Internet: ocio e operacións dixitais
Descrición: Taller TIC, “Diversión en Semana Santa”
Obxectivo: Aprender xogando a manexar o teclado e o ratón con soltura e a interacción coas ventanas dos programas
Data da realización: 15, 16 e 17 de Abril do 2019
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Duración: 9 horas
Modalidade: Presencial na Aula CeMIT Celanova
Destinatarios: Cativos de 4 á 8 anos
Prazas: 13 prazas

 • CURSO: Conect@dos en Semana Santa______________________________________ 28343
Alcume: Conect@dos en Semana Santa _ 28343
Servizo: Actividades lúdicas coas TIC (campamentos, obradoiros, xogos, etc.). Nivel básico
Tipoloxía: Internet: ocio e operacións dixitais
Descrición: Taller TIC, “Diversión en Semana Santa”
Data da realización: 15, 16 e 17 de Abril do 2019
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Duración: 9 horas
Modalidade: Presencial na Aula CeMIT Celanova
Destinatarios: Cativos de 8 á 12 anos
Prazas: 12 prazas

 • CURSO: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles (nivel medio)” ________________________________________________________28414
Alcume: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles (nivel medio) _ 28414
Servizo: Configuración de dispositivos e uso de aplicacións móbiles. Nivel Medio
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Guión: 1.Introdución; 2.Tipos de dispositivos móbiles; 3.Plataformas de dispositivos móbiles; 4.Aplicacións e uso na vida cotiá; 5.Configuración inicial dun dispositivo Android; 6.Características e ferramentas do sistema operativo; 7.Deseños de apps; 8.Uso básico do dispositivo (a.Teléfono e contactos; b.Acceso a Internet; c.Cámara e álbum de fotos); 9.Localización, instalación e configuración de apps; 10. Xestos e comandos de voz; 11.Acceso á nube para o almacenamento de información; 12.Xestión do tempo en Android: Calendario e Alarmas; 13. Redes sociais; 14.Geolocalización; 15.Correo electrónico; 16.Publicidade nas aplicacións; 17.Virus/Antivirus nos dispositivos; 18.Copias de seguridade. Recuperación de datos
19.Desinstalar apps e borrar arquivos; 20.O futuro dos dispositivos móbiles na nosa vida cotiá
Data da realización: Dende o 22 de Abril ó 16 de Maio do 2019
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Duración: 22 horas totais (10 horas Abril)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Actividade para maiores de 60 anos (xubilados e prexubilados)
Prazas: 19 prazas

 • CURSO: Procesadores de texto 1 (básico/medio) con Libre Office Writer”__28358
Alcume: Procesadores de texto 1 (básico) con Libre Office Writer_ 28358
Servizo: Procesadores de texto 1 (básico) - Nivel medio
Tipoloxía: Ofimática
Guión: I. Que é un procesador de textos? II. Introdución ao medio de traballo (LibreOffice Writer) III. Crear un documento. Estrutura e propiedades dun documento IV. Configuración da páxina. Páxinas de portada V. Formato de texto e formato de parágrafo VI. Estilos e formato VII.Cabeceiras e Rodapés. Nota a Rodapé e Nota final VIII. Traballo co Texto en columnas IX. Tabulacións X.Viñetas e Numeración XI. Creación de táboas XII. Quebras manuais e de páxina XIII. Creación dun documento modelo para envío masivo. Combinación de correspondencia XIV. Barras de ferramentas (Estándar, formatado e debuxo) XV. Imaxes, debuxos e fórmulas XVI.Opcións de gardado
Data da realización: Dende o 22 ó 26 de Abril do 2019
Horario:16:00 a 18:30 horas
Duración: 12 horas totais
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Xóvenes desempregados e persoas en activo menores de 55 anos
Prazas: 11 prazas

 • CHARLA: Seminario de Acceso á Información en Saúde. Presencia en Internet: Que é a evidencia científica”_______________________________________28376
Alcume: Seminario de Acceso á Información en Saúde. Presencia en Internet: Que é a evidencia científica? _28376
Colabora: Universidade Sénior en A Coruña en colaboración co Sergas
Modalidade: Videoconferencia dende a Universidade Sénior en A Coruña
Tipoloxía: Capacitación avanzada en Ferramentas TIC
Descrición: Seminario de dous días onde se tratarán conceptos básicos relacionados coa fiabilidade da información e as principais fontes e recursos de Saúde presentes en Internet
Observacións: Este seminario estructúrase en dúas sesións presencias e retransmitidas por videoconferencia: Sesión Que é a evidencia científica? onde achegaranse conceptos básicos de como na investigación existen diferente estudos que determinan a fiabilidade da información. O obxetivo deste seminario é que todos os cidadáns teñan un mellor acceso á información en saúde en internet, especialmente as persoas maiores.
Locutores: María Sobrido Prieto, Profesora da Facultade de Enfermería e Podoloxía da UDC
Data da realización: Xoves, 25 de Abril de 2019
Horario: 10:00 a 11:30 horas
Duración: 1,5 horas
Destinatarios: Cidadanía en xeral interesada na temática a seguir
Prazas: 10 prazas

 • CHARLA: Exame presencial EMA Teleformación” ___________________ 28268
Tipoloxía: Exame presencial EMA Teleformación
Descrición: Probas presenciais exclusivas para as persoas que remataron os cursos de teleformación na plataforma EMA
Data da realización: 29 de Abril de 2019
Horario: 12:00 a 13:00 horas
Duración: 1 horas
Modalidade: Presencial na aula CeMIT de Celanova
Destinatarios: Cidadanía en xeral que se inscribira/matriculara e finalizase, con anterioridade e obligatoriamente cursos a través da plataforma EMA.
Prazas: 10 prazas
Observacións: “Soamente poderán inscribirse nestas probas as persoas que activaran a opción de “Cuestionario de avaliación” na plataforma de teleformación EMA, unha vez seguidos todos os contidos do curso. Inscrición non é o mesmo que Matriculación: unha vez realizada a súa inscrición, é necesario ter recibido o correo confirmatorio de “Matriculación” para asistir ás probas. Pode consultar a súa situación no Espazo Persoal da web CeMIT (https://cemit.xunta.gal) ou poñerse en contacto coa persoa responsable da aula (datos de contacto en https://cemit.xunta.gal/centros).
Estado de peche: Actividade Aberta

 • CURSO: Aprende a usar o teu teléfono intelixente_________________________ 28423
Alcume: Aprende a usar o teu teléfono intelixente_ 28423
Servizo: Aplicacións para móbiles para facer a túa vida máis sinxela. Nivel básico
Tipoloxía: Dispositivos móbiles
Guión: Sacarlle o máximo partido as principais aplicacións instaladas no móbil, así como, descargar e/ou desinstalar aplicacións.
Data da realización: Dende o 29 de Abril ó 16 de Maio do 2019
Horario: 16:00 a 18:30 horas
Duración: 27,5 horas totais (5 horas Abril)
Modalidade: Presencial (Aula CeMIT Celanova)
Destinatarios: Actividade para maiores de 60 anos (xubilados e prexubilados)
Prazas: 14 prazas


 • Aula Aberta a disposición dos usuarios da Rede CeMIT, para o uso libre e gratuíto dos computadores e a navegación pola Internet en horario libre de cursos.ABRIL
Número de actividades rexistradas: 4 actividades comezadas e 10 actividades novas
Horas totais de formación: 101,5 horas
Horas de aula aberta Rexistradas: 61,5 horas
Novas altas de usuarios Rexistrados: 25 altas

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers